Gazete Vatan Logo

Tazminat alabilirsiniz! Mağazada alışveriş yapan herkes için geçerli, mutlaka başvurun

AVM'nin içinde yer alan mağazalarda, otoparkta ya da dışarıdaki dükkanlarda, çanta-eşya hırsızlığı ve kayıp olayları yaşanabiliyor. İşletmeler bu gibi durumlarda astıkları 'Çalınan ve kaybolan eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir' yazısına sığınıyor. Peki bu yazının hukuki sorumluluğa ve kusur durumlarına etkisi var mı? Uzman isim bu durumda tazminat talebinde bulunulabileceğine dikkat çekti. İşte detaylar...

Tazminat alabilirsiniz! Mağazada alışveriş yapan herkes için geçerli, mutlaka başvurun

Özge Seren Doğu | ozge.dogu@gazetevatan.com

Her gün mağazalara on binlerce kişi girip çıkıyor. Vatandaşlar AVM’lere ya da cadde mağazalarına giderek almayı düşündükleri kıyafetleri ve ürünleri deniyor. Çoğunlukla mağazalarda uzun zaman geçiren tüketiciler, kabinlerde ya da mağazanın içinde çantasını unutabiliyor. Ayrıca alışveriş yapılan mağazanın kalabalık olması durumunda hırsızlık olayları da yaşanabiliyor. Bu durumda müşteriler ise genellikle bu yazı ile karşılaşıyor:

Çalınan ve kaybolan eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir.

BAZI DURUMDA YAZININ GEÇERLİLİĞİ YOK

Ancak mağaza ne kadar yazı assa da bazı durumlarda konunun geçerliliği bulunmuyor. Bir mağazada alışveriş yaptığı sırada eşyası çalınan müşterinin belirli durumlarda mağazadan uğradığı zararın tazminini talep etme hakkı var.

TAZMİNAT İSTENEBİLİR

Konu ile ilgili önemli bilgilere yer veren Avukat Muhsine Tülin Kavasoğlu, "Öyle ki, mağazaların taşıdıkları marka ve buna hizmet eden tüketiciye yönelik reklam ve iletişimleri sonucu müşterilerin güven ve ilgisine mazhar oldukları kabul edilmektedir. Alışverişe gelen tüketici alışveriş esnasında mağaza işleticisinin hakimiyet alanında bulunmaktadır." dedi ve mağaza işletmecisinin kendisine duyulan güveni haklı çıkaracak şekilde, tüketiciyi zararlardan korumak için gerekli asgari özeni göstermesi gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

Mağaza  işleticisinin kendisinden beklenen özeni göstermemesi sebebiyle tüketicinin eşyasının çalınması halinde mağaza işleticisinden tazminat talep edilmesi mümkündür.

EŞYASINI KORUMAK İÇİN ÖZEN GÖSTERMİŞ OLMALI

Avukat Kavasoğlu, tazminat talebi mümkün olsa da tüketicinin de kendi eşyasını korumak için gerekli özeni göstermiş olması gerektiğini söyledi.

Her bir olayın kendi içinde değerlendirilmesine vurgu yapan Avukat Muhsine Tülin Kavasoğlu, "Çalınmada tüketicinin kişisel eşyasını korumada beklenen özeni gösterip göstermediğine bakılacak, aynı şekilde mağazanın da kendisinden beklenen koruma ve kollama konusunda gerekli özeni gösterip göstermediği değerlendirilecektir.

Tarafların ayrı ayrı olaydaki kusur durumlarına göre mağaza işleticisinden tazminat istenip istenemeyeceği ve ne kadar tazminat ödenmesi gerektiği belirlenecektir." dedi.

MAĞAZALARDAKİ BU YAZININ ETKİSİ VAR MI?

Avukat Kavasoğlu, "Çalınan ve kaybolan eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir." yazısının hukuki sorumluluğa ve kusur durumlarına etkisinin olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

Haberin Devamı

Böyle bir yazının bir tazminat talebinde tarafların hukuki sorumluluğuna veya kusur durumlarına bir etkisi bulunmamaktadır. Eşya çalınması durumunda hukuken sorumlu olması gereken mağaza veya işletmecinin, böyle bir yazının herkesin görebileceği şekilde asılı olması sebebiyle sorumluluktan kurtulması mümkün değildir.

GÜVENLİK KAMERASI YOKSA YA DA BOZUKSA NE YAPILABİLİR?

Müşterinin eşyası çalınırsa ve mağazada güvenlik kamerası bulunmazsa ya da bozuksa bunun nasıl bir hukuki yaptırımı olabileceği ile ilgili de konuşan Kavasoğlu, "Mağazada güvenlik kamerası bulunmaması, mağaza işleticisinin kendi hakimiyet alanı içerisinde tüketiciyi ve mallarını korumak ve kollamak üzere gerekli özeni göstermediğini ortaya koyan bir durum olarak değerlendirilebilir.

Bu sebeple tüketicinin çalınan eşyası ile ilgili olarak açacağı tazminat davasında mağazanın kusurlu olduğu sonucuna varılarak tazminat ödemesi söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

YARGITAY KARARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yargıtay’ın konu ile ilgili verdiği bir kararında, mağazada kamera olmaması durumuna, mağazanın kendinden beklenen özeni gösterip göstermediği konusunda yapılacak değerlendirmede dikkate alınması gereken bir unsur olarak dikkat çekildi:

Haberin Devamı

Yargıtay kararında şöyle denildi: Davalı şirkete ait mağaza da güvenlik kamerasının bulunmadığı dosya kapsamı ile sabittir. Sıradan bir işyeri olmayan davalı şirkete ait mağazaya gelen müşterinin mal güvenliğini özellikle kendi muhafazasına terk edilmiş bir eşyasını asgari özen yükümlülüğüyle korumak ve kollamak zorunda bulunduğu davalı şirkete ait işyerine gelen müşterinin yapılan reklam ve hizmete güvenerek geldiği, müşterilerin davalının hakimiyeti alanında olduğu, müşterilerin zararlandırıcı eylemlerden korunması gerektiğinin kabulü zorunludur.

MÜŞTERİ EŞYA ÇALINMASI DURUMUNDA NEREYE BAŞVURACAK?

Mağazada eşyası çalınan tüketici, şayet mağaza içerisinde bu gibi olayların gerçekleşmesini engellemek, kendisini ve mal varlığını korumak ve kollamak üzere gerekli özenin gösterilmediği kanaatindeyse (talep tutarına göre) tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Avukat Kavasoğlu, çalışan eşyanın varlığının kanıtlanması gerektiğine de dikkat çekerek, "Özellikle çanta çalınması durumu açısından belirtmek gerekir ki, tüketici tazminat talebine esas olarak çantasının içerisinde bulunduğunu iddia ettiği para ve eşyaların varlığını ispat etmelidir. İspat konusunda çanta içerisinde bulunduğu iddia edilen eşya ve paraların günlük hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı da değerlendirme konusu olacaktır." dedi.

Haberin Devamı

AVM OTOPARKINDA EŞYA ÇALINIRSA KİM SORUMLU?

Böyle bir hırsızlık, mağazaların yanı sıra AVM'lerin otoparklarında da yaşanabiliyor. Bu durumda sorumluluğun kime ait olduğu da merak ediliyor. Avukat Muhsine Tülin Kavasoğlu, "Otoparklarda eşya çalınması durumunda, Türk Borçlar Kanunu gereği garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenler, kendilerine bırakılan motorlu taşıt ve eklentilerinin yok olmasından, zarara uğramasından veya çalınmasından sorumludurlar.

 

TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR

Bu doğrultuda aracını AVM otoparkına bırakan tüketici, aracının veya aracı içerisindeki eşyanın çalınması halinde AVM işleteninden tazminat talebinde bulunabilir.

Tüketicinin çalınmada kendi kusurunun bulunması veya motorlu aracın niteliğinden kaynaklanan bir durum meydana gelmesi halinde AVM işleteninin sorumluluğu azalacak veya ortadan kalkacaktır." şeklinde konuşarak sözlerini sonlandırdı.