Geri Dön

Milyonlarca çiftçiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı, oranlar değişti

Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar! Düşük faizli kredi ile ilgili flaş gelişme! Resmi Gazete’de yayımlandı. 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı. Bu kapsamda, verilecek kredi üst limitleri de yüzde 50'den yüzde 233'e varan oranlarda artırıldı. Karar kapsamında kredilerden yararlanacak olan üreticiler, belirtilen kriterleri sağlamaları halinde indirim oranlarına ilave olarak indirimli kredi almaya da hak kazanacak.

Milyonlarca çiftçiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı, oranlar değişti

Tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulaması 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı. Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda, sulama birliklerinin ruhsatlı kuyulardan su çıkarmak amacıyla bu tesislerin elektrik ihtiyacını karşılama amaçlı güneş enerjisi sistemi yatırımları da kredi uygulaması kapsamına dahil edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, bu kapsamda verilecek kredi üst limitleri de yüzde 50'den yüzde 233'e varan oranlarda artırıldı.

SULAMA SİSTEMİ YATIRIMI

Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yüzey altı damla yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler ile hareketli sulama makineleri konusundaki kredi talepleri karar kapsamında değerlendirildi.

TARIM MAKİNELERİ İLE İLGİLİ KARAR

Öte yandan tarımsal üreticilere faaliyetleri ile ilgili olarak toprak işleme, ekim, dikim, söküm, hasat vb. konularda makinelerle yapılan işlerde hizmet vermek üzere yukarıda belirtilen tüzel kişiler tarafından makine parkı oluşturmak amacıyla, hizmet verilmesi öngörülen yerde mevcut potansiyel için yeterli ve uygun ölçüde ve sayıda traktör, biçerdöver, diğer hasat makineleri, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi, silaj paketleme makinesi, pulluk, kültüvatör, patoz, mibzer vb. gibi mekanizasyon araçlarının alımına yönelik yatırım kredileri de kapsama dahil edildi.

DOĞAL AFETLER NEDENİYLE KREDİLERİN ERTELENMESİ

Uygulamadan, önceki yıllarda Banka ve TKK tarafından düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kullandırılmış üreticilerden, kredi riski devam eden ve 1/1/2020 - 31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ülkemiz sınırları içerisinde meydana gelen/gelebilecek deprem, şiddetli rüzgar, doğal afetlerden kaynaklanan yangın, aşırı sıcak zararı, sam yeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel, su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören, Bakanlık kayıt sistemlerinde kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam edenler de yararlanması kararlaştırıldı.

Daha önce karar kapsamında kredi tahsisi yapılmış ve kredilerin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 sonuna kadar yeni belirlenen indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanabilecek.

KREDİLERDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve lisanslı depoculuk yatırımlarına yönelik krediler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Belirlenen teknik kriterlerin sağlanmış olması, Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kredi açılacağı anlamını taşımaz.

RESMİ GAZETE YAYIMLANAN KARAR İÇİN TIKLAYIN...