Geri Dön

GSS ile ilgili kritik detay! Belli oldu, tüp bebek, cerrahi, psikiyatri, kemoterapi ve radyoterapi...

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıktı! SGK duyurdu, toplumun yüzde 99’u GSS kapsamına girdi. Sağlık çalışanları, Memur, isteğe bağlı sigortalı olan, özel sektör çalışanı, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkesi ilgilendiriyor. Sevindiren gelişme, artık değişti. Tüp bebek tedavisi karşılanmaya başlandı. Son düzenlemeye göre; tedavi mekanizmalarının güçlendirilmesi ve sağlık hizmeti sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla 2021 yılı Haziran ayında başlatılan uygulama ile ayakta muayene ücretlerinde ödenen tutarlarda tüm branşlar için yüzde 15 oranında artış yapıldı. Laboratuvar işlemleri, radyolojik görüntüleme tetkikleri, nükleer tıp işlemleri, kan bileşenleri, cerrahi işlemler, psikiyatrik çalışmalar, kemoterapi, radyoterapi işlemlerinde içinde yer aldığı “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” içinde bulunan işlemin tamamının fiyatlarında yüzde 10 ila yüzde 20 oranında iyileştirmeler yapıldı.

GSS ile ilgili kritik detay! Belli oldu, tüp bebek, cerrahi, psikiyatri, kemoterapi ve radyoterapi...

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili detaylar merak ediliyor, GSS’de son durum araştırılıyor. Yapılan son düzenlemede GSS ile bazı kolaylıklar getirildi. Hemodiyaliz tedavisinin hizmet başına işlem fiyatlarında ve tanıya dayalı işlem fiyatlarında %20 oranında artış yapılmıştır. Güncel tıbbi gelişmeler çerçevesinde ihtiyaç duyulan 6 adet tetkik geri ödeme listesine alınarak 11/08/2021 tarihinden itibaren Kurumca karşılanmaya başlandı. 11/08/2021 tarihinden itibaren, evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olan ancak evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısına üç deneme (siklus) invitro fertilizasyon IVF (tüp bebek) tedavisi karşılanmaya başlandı.   

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, “14. yılında Genel Sağlık Sigortasında gelinen son durum” başlıklı yazısında GSS ile ilgili bilinmeyen detayları paylaştı:

Genel Sağlık Sigortası, bireysel bazda toplumu oluşturan tüm şahısları tek tek yakından ilgilendirmekte ve kapsamaktadır.

Bu sigorta kolu ister özel sektörde ister kamu sektöründe olsun sağlık alanında faaliyet gösteren sağlık hizmeti sunucuları ile ilaç sektöründe faaliyet gösteren tüm eczacılar, sağlık çalışanları ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren diğer bütün kesim ve kişileri de yakından ilgilendirmektedir.

Toplum için bu kadar hayati öneme sahip olan genel sağlık sigortası uygulamasının 14. Sene-i devriyesinde gelinen son noktaları sizler için değerlendirdik...

TOPLUMUN %99’U KAPSAMDA

Ülkemizin sosyal güvenlik sisteminde genel sağlık sigortasının vatandaşlarımızı kapsama alanı %99’a ulaşmış bulunmaktadır.

2021 yıl sonu itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 869 kamu, 1.411 özel ve 132 üniversite hastanesi olmak üzere toplam 2.412 sağlık hizmeti sunucusu ile sözleşmesi bulunmaktadır.

2021 yıl sonu itibarıyla SGK ile 27.893 adet sözleşmeli eczane bulunmaktadır. Tıbbi malzeme temini sözleşmesi bulunan eczane sayısı 9.974’tür.

2021 yıl sonu itibarıyla ilaç geri ödeme listelerinde 8 bin 803 adet ilaç bulunmaktadır. Bu ilaçların 8 bin 420 adedi ülkemizde ruhsatlı olup yurt içi ilaç listesinde, 383 adedi ise ülkemizde ruhsatlı olmayıp yurt dışı ilaç listesinde bulunmaktadır.

Kapsamdaki kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 730 adedi ülkemizde ruhsatlı, 83 adedi yurt dışından temin edilmekte olup toplam 813 ilaç SGK geri ödeme kapsamındadır. 2021 yılı içerisinde 411 adet ilaç, ödeme listelerine ilave edilmiştir. Bu ilaçların 52’si kanser ilacıdır.

YAPILAN SON DÜZENLEMELER

Tedavi mekanizmalarının güçlendirilmesi ve sağlık hizmeti sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla 2021 yılı Haziran ayında başlatılan uygulama ile ayakta muayene ücretlerinde ödenen tutarlarda tüm branşlar için %15 oranında artış yapılmıştır. Laboratuvar işlemleri, radyolojik görüntüleme tetkikleri, nükleer tıp işlemleri, kan bileşenleri, cerrahi işlemler, psikiyatrik çalışmalar, kemoterapi, radyoterapi işlemlerinde içinde yer aldığı “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” içinde bulunan işlemin tamamının fiyatlarında %10 ila %20 oranında iyileştirmeler yapılmıştır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri, hiperbarik oksijen tedavileri, yoğun bakım tedavileri ile özellikli ameliyatların da içerisinde yer aldığı “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)” içindeki 2.395 paket işlemin fiyatında %15 oranında artış yapılmıştır.

Diş hekimi muayene ve tedavileri kapsamında, “Diş Tedavileri Puan Listesi (EK-2/Ç)” içindeki 211 adet işlem olmak üzere SGK tarafından karşılanan tüm işlem fiyatlarında %20 oranında artış sağlanmıştır.

Hemodiyaliz tedavisinin hizmet başına işlem fiyatlarında ve tanıya dayalı işlem fiyatlarında %20 oranında artış yapılmıştır. Güncel tıbbi gelişmeler çerçevesinde ihtiyaç duyulan 6 adet tetkik geri ödeme listesine alınarak 11/08/2021 tarihinden itibaren Kurumca karşılanmaya başlanmıştır.

11/08/2021 tarihinden itibaren, preimplantasyon genetik tanı ile invitro fertilizasyon yapılacak kalıtsal hastalıklar belirlenerek “Preimplantasyon Genetik Tanı Tetkikleri, kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik”, “Preimplantasyon Genetik Tanı Tetkikleri, sağlam çocuk doğmasına yönelik”, “Sağlam çocuk doğmasına yönelik invitro fertilizasyon” işlemleri geri ödeme listelerine eklenmiş ve böylelikle kalıtsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen evli çiftlerin sağlam çocuk sahibi olmasına yönelik genetik tanı tetkikleri ve tüp bebek tedavisi karşılanmaya başlanmıştır.

Ayrıca 11/08/2021 tarihinden itibaren, evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olan ancak evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısına üç deneme (siklus) invitro fertilizasyon IVF (tüp bebek) tedavisi karşılanmaya başlanmıştır...

Netice itibarıyla kapsamı, sunulan hizmetler ile topluma sağladığı faydalar birlikte değerlendirildiğinde bazı aksaklık ve eksikliklere rağmen sosyal güvenlik reformu ile getirilen yeniliklerin başında hiç kuşkusuz Genel Sağlık Sigortasının geldiği söylenebilir.