Geri Dön

Kamu personel alımı 2022! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alacak! İşte başvuru şartları!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Aile ve Sosyal Hizmetler müfettiş yardımcısı alınacak. Yayımlanan ilana göre, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından 17, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyoloji alanlarında en az dört yıl eğitim veren bölüm mezunları arasından 3 olmak üzere giriş sınavı ile personel alınacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte müfettiş yardımcısı alımı sınavı başvuru şartları!

Kamu personel alımı 2022! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alacak! İşte başvuru şartları!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettiş yardımcısı alacak. Yayımlanan ilana göre, giriş sınavı için başvurular, 14 -25 Kasım 2022 tarihleri arasında online olarak alınacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alımı giriş sınavı için başvurular, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

SINAV NASIL OLACAK?

Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav tarihi, saati ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr/duyurular) ilan edilecek. Adaylar başvuru bilgilerini, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabilecekler.

Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır;

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için;

-Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel esaslar, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), İdari Yargı Usul Hukuku (Genel esaslar), Ceza Hukuku (Genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel esaslar), Medeni Hukuk (Genel esaslar ve aile hukuku), Borçlar Hukuku (Genel esaslar),

-İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Güncel Ekonomik Sorunlar,

-Maliye: Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikaları, Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri, Bütçe,

-Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Uluslararası Kuruluşlar,

-Muhasebe: Genel Muhasebe.

Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için;

-T.C. Anayasası, İdare Hukuku (Genel esaslar, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), Ceza Hukuku (Genel hükümler ve kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel esaslar),

-Yürürlükte bulunan; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlık teşkilatı ile ilgili hükümleri,

-Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Türkiye’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Çocuk, Kadın ve İnsan Hakları ve Hukuku, Gelişim Psikolojisi, Gelişim Kuramları, Öğrenme Psikolojisi.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların şu şartları taşımaları gerekiyor:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,

- Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde, Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSS P-3 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;

- Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için en yüksek puanlı 340 kişi,

- Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için en yüksek puanlı 60 kişi, içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

- Giriş sınavının yapıldığı yılın (2023 yılında yapılacaktır.) ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması,

- Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunması, gerekmektedir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN