Gazete Vatan Logo

Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapacak! 74 sözleşmeli personel alınacak!

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na personel alınacak. Yayımlanana ilana göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın İstanbul ve Edirne teşkilatlarında boş bulunan kadrolara büro personeli, müze görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Peki, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Saraylar memur alımı başvuru şartları!

Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapacak! 74 sözleşmeli personel alınacak!

Milli Saraylar İdaresi 74 sözleşmeli personel alacak. Yayımlanan ilana göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın İstanbul ve Edirne teşkilatlarına büro personeli, müze görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak. Başvurular 21 Kasım 2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecek. Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecek.

MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlanda adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Başvuru özel şartlarına sahip olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

Haberin Devamı

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

Haberin Devamı

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN