Geri Dön

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 ilde personel alımı yapacak! KPSS’den en az 50 puan alan başvuru yapabilecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne sözleşmeli meteoroloji mühendisi alacak. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Meteoroloji Mühendisi alımı başvuru şartları!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 ilde personel alımı yapacak! KPSS’den en az 50 puan alan başvuru yapabilecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurdu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne meteoroloji mühendisi alınacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe  Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 9 -18 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI!

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

ÖZEL ŞARTLAR

İlanda adaylarda aranan özel şartlar şu şekilde:

Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, EK-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN