Geri Dön

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Darphane ve Damga Matbaası’na personel alınacak! İşte başvuru şartları!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Darphane ve Damga Matbaası’na sözleşmeli personel alınacak. Adayların KPSS’den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Peki, Darphane personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte personel alımı başvuru şartları!

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Darphane ve Damga Matbaası’na personel alınacak! İşte başvuru şartları!

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Darphane ve Damga Matbaası’na mühendis, tekniker, büro personeli ve programcı kadrolarında personel alımı yapılacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, adayların KPSS’den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Online olarak yapılacak başvurular 16 Kasım’da sona erecek.

DARPHANE PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinde “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 7- 16 Kasım 2022 tarihlerinde elektronik ortamda alınacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olmak.

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak.

- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin kararda belirtilen “… sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” hükmüne uygun olmak.

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Adaylarda aranan özel şartlar şu şekilde:

Mühendis (Mekatronik)

-Yükseköğretim kurumlarının Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

Mühendis (Elektrik)

- Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

Mühendis (Bilgisayar Mühendisi)

-Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

Mühendis (Elektrik Elektronik)

-Yükseköğretim kurumlarının Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/ Elektrik- Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

Tekniker (Makine)

-Yükseköğretim kurumlarının Makine önlisans programından mezun olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

Tekniker (Mekatronik)

- Yükseköğretim kurumlarının Mekatronik ve Mekatronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

Tekniker (Basım Yayım Teknolojileri)

-Yükseköğretim kurumlarının Basım ve Yayım Teknolojileri önlisans programından mezun olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

Büro Personeli

- Fakülte veya Yüksekokulların programlarının herhangi birinden mezun olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 veya P3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

Programcı

-Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak.

-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır. Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretin yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "İnternational English Language Testing System" (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

-Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS- P93 veya P3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN