Geri Dön

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu duyurdu! Sigortacılık uzman yardımcılığı sınav başvuruları başlıyor!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sigortacılık uzman yardımcısı kadrolarına atama yapacak. Sigortacılık uzman yardımcısı sınavı için başvurular başlıyor. Peki, Sigortacılık uzman yardımcısı sınavı başvurusu nasıl yapılır? SEDDK sınav başvuru ekranı!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu duyurdu! Sigortacılık uzman yardımcılığı sınav başvuruları başlıyor!

Sigortacılık uzman yardımcısı alınacak. Başvurular 14 Kasım’da başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Resmi Gazete’deki ilanına göre, 30 sigortacılık uzman yardımcısı alınacak.

SİGORTACILIK UZMAN YARDIMCISI SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda sınava başvuru şartları şu şekilde belirtildi:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen öğrenim dallarından mezun olmak.

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak.

- Giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

- Aranılan şartları taşıyan adaylardan KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına (600 kişi) girmiş olmak.

- Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanır.

SINAV NASIL OLACAK?

Giriş sınavının yazılı aşaması “Klasik Usulde” yapılacak. Yazılı sınav konu grubu, oturum tarihleri ve konu alanlarının dağılımı ilanda şu şekilde belirtildi:

Yazılı sınavda her konu grubu 100 üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılabilmek için her konu grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekiyor. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadronun dört katı aday sözlü sınava çağrılacak. Başarılı olanların listesi, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecek.

 İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN