Gazete Vatan Logo

Mülk sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiren uyarı! Ceza yanlış kişiye uygulanabiliyor

Depremin ardından kaçak yapılara yönelik denetim arttı. Bu kapsamda imara uygun olmayan yapılara ilişkin cezalar uygulanmaya başlandı. Bu süreçte kimi zaman cezanın yanlış kişiye uygulandığını belirten Avukat Selen Karataş, böyle bir durum ile karşı karşıya kalan vatandaşları haklarını aramaları konusunda uyardı.

Mülk sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiren uyarı! Ceza yanlış kişiye uygulanabiliyor

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Denetimsiz olarak yapılan yapılar büyük risk teşkil ediyor. Özellikle deprem sonrası kaçak, imara aykırı ve ruhsatsız inşa edilen yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor. Tüm yasal süreç tamamlanan yapılar, hızlı bir şekilde yıkılıyor. Hem çevre açısından hem de insan hayatı bakımından çok mühim olan konuya ilişkin Avukat Selen Karataş, gazetevatan.com’a kritik açıklamalarda bulundu.

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yapılan yapılara ilişkin ilk olarak 3194 sayılı kanunun 32. maddesi uyarınca yapı tatil tutanağı düzenlendiğini hatırlatan Avukat Selen Karataş, daha sonra ise ilgili inşaatın mühürlendiğini söyledi.

Avukat Selen Karataş, “Yapı tatil zaptı yapıya asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş olur ve bu tarihten en çok 1 ay içerisinde yapı sahibi yapısını ruhsata uygun hale getirmez veya ruhsat almazsa 3194 sayılı kanunun 32. maddesi uyarınca yıkım kararı alınıyor ve 42. maddesi uyarınca imar para cezası kesiliyor. Bu kapsamda idari para cezası; yapının sahibi, yapı müteahhidi, aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesul hakkında uygulanıyor” dedi.

Haberin Devamı

"CEZA YANLIŞ KİŞİYE UYGULANABİLİYOR"

İdari para cezalarının yanlış kişiye uygulanmasının sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğuna dikkati çeken Avukat Karataş, “Yapı sahibi ile taşınmaz maliki her zaman aynı kişi olmadığından idari para cezaları hatalı olarak yanlış kişiye uygulanabiliyor. Burada önemli olan yapıyı yapan kişinin doğru tespit edilmesi. Nitekim; 3194 sayılı kanunun 42. maddesi idari para cezasının uygulanacağı kişileri belirtirken taşınmaz maliki yerine yapı sahibi sıfatını kullanmış; ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yapıyı yapan kişiye idari para cezasının uygulanacağını hüküm altına almıştır. Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yapıyı yapan kişinin taşınmaz malikinden farklı bir kişi olduğunun anlaşılması durumunda, taşınmaz maliki adına değil, yapıyı yapan adına para cezası verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

DANIŞTAY'DAN EMSAL KARARLAR

Haberin Devamı

“Kiracınız sizin izniniz olmadan kiralanan taşınmazda ruhsata aykırılık yapması durumunda yapı yapması durumunda idari para cezasının kiracıya uygulanması gerekecektir” diyen Karataş, şunları söyledi:

“Danıştay 6. Hukuk Dairesi 2020/13383 sayılı kararında; ‘Yapı sahibinin ise her zaman taşınmaz maliki ile aynı kişi olması zorunlu olmadığından, ruhsatsız yapıyı yapan kişinin taşınmaz malikinden farklı bir kişi olduğunun anlaşılması durumunda, taşınmaz maliki adına değil, yapıyı yapan adına para cezası verilmesi gerektiğinden ‘ruhsata aykırılıkları yapan’ kişi imar para cezasının muhatabı olacağından ve ruhsata aykırılıkları yapanın anılan kira sözleşmesi uyarınca kiracı şirket olduğu anlaşıldığından; davacıya maliki olduğu taşınmaz üzerinde ruhsata aykırı yapı yapıldığından bahisle verilen para cezasında, ‘cezaların şahsiliği ilkesi’ açısından hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.”

Avukat Karataş, Danıştay 6. Hukuk Dairesinin 2005/33 sayılı kararını da hatırlatarak “Uyuşmazlık konusu olayda, taşınmaz maliki olan davacının kira kontratında veya başka bir belgede tadilatların niteliğini de belirterek açık olarak kiracıya muvafakat vermediği ve tadilatların kira kontratından sonraki bir dönemde idarece tespit edildiği anlaşıldığından, bu tadilatların mülk sahibi olan davacının açık muvafakati olmaksızın kiracı tarafından yapıldığı ve bu tadilatlar nedeniyle taşınmaz maliki olan davacı adına imar para cezası verilmesine ilişkin işlemde cezaların şahsiliği ilkesi de göz önünde bulundurulduğunda mevzuata uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir” dedi.