Geri Dön

Yeniden değerleme oranı nedir, nasıl hesaplanır?

Yeniden Değerleme Oranı fiyat artış oranını belirleyen bir hesaplama yöntemidir. Vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda kullanılır. Yeni yılda uygulanacak bedel, kira, ödeme ile ilgili artış oranı olarak da Yeniden Değerleme Oranı referans olarak kullanılır. Peki, Yeniden değerleme oranı nedir, nasıl hesaplanır? İşte yeniden değerleme oranı hesaplama yöntemi!

Yeniden değerleme oranı nedir, nasıl hesaplanır?

Tarife, zam, ceza, istisna tutarı ve vergilerin belirlenmesinde Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınıyor. Ocak 2023’ün ilk gününden itibaren geçerli olacak vergi artışları, maktu harçlar ve damga vergisi, trafik para cezaları, diğer bazı cezalar, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri, emlak vergisi tutarı gibi pek çok vergisel unsurun ücret ve bedelinin belirlenmesinde Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL HESAPLANIR?

Yıllık olarak belirlenen yeniden değerleme oranı; ilgili yılın Ekim ayından geriye doğru 12 aylık dönemin endekslerinin aritmetik ortalamasının, bir önceki yılın Ekim ayından geriye doğru 12 aylık dönem endekslerinin aritmetik ortalamasına bölünerek bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanının bazı vergi kalemlerinde yeniden değerleme oranının altında veya üstünde oran belirleme yetkisi vardır.