Geri Dön
KobiÖzür dilemeyen çalışan işten kovulabilir!

Özür dilemeyen çalışan işten kovulabilir!

Çalışanlar, iş yerinde çıkan bir kavgada nasıl davranmaları gerektiğini ve hangi durumlarda işten çıkarılmalarının mahkeme tarafından haklı bulunabileceğini merak ediyor. İşte Yargıtay kararına göre iş yerinde çıkan tartışmadan sonra çalışanların davranış şekillerine göre uğrayabilecekleri yaptırımlar...

Özür dilemeyen çalışan işten kovulabilir!

Çalışanlar arasında çıkan kavgada özür dilemeyen tarafından işten atılması Yargıtay tarafından haklı bulundu. Bu durum çalışanların olası tartışma ya da kavga durumlarından sonra nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili ipucu veriyor.

ÖZÜR DİLEMEYEN İŞÇİNİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

İş yemeğinde tartışan üç çalışandan ikisi özür dilerken birinin özür dilemeyi reddetmesi üzerine işveren, özür dileyen çalışanlarına kınama cezası verirken özür dilemeyi reddeden çalışanı işe işten çıkardı. Mahkemeye başvuran çalışan haksız bulundu. Çalışanın iş sözleşmesinin feshi geçerli nedenlerle fesih kabul edilerek tazminatı ile işten çıkarılması kararı onandı.

Yargıtay kararında; "Kavgaya karışan ve özür dileyen diğer iki çalışanın özür bu metni kabul ettikleri, işbirliği yaptıklarıiçin kınama cezasıverildiği anlaşılmaktadır. Sadece davacının işakdinin feshedildiği, işverenin diğer işçilere kınama cezasıverirken davacıya farklıdavranmasının sebebinin davacının özür dilememesi olup, bu hususun işverence objektif şekilde ortaya koyulduğu anlaşıldığından işverenin işçiler açısından keyfi bir şekilde ayrım yapmadığıanlaşılmaktadır. Feshe konu kavga olayıişyeri dışında gerçekleşmişolmasına rağmen, işyemeğinin devamında meydana geldiğinin ve işyerinde olumsuzluklara yol açan etkilerinin de bulunduğunun anlaşılmasına göre davalıişverence yapılan feshin geçerli nedene dayandığıkabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılışekilde hüküm kurulmasıhatalıdır. Mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına ve davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler