Geri Dön

“Bunlar çöp değil, 6 kişi öldü”

Alman aktivist Gezi'de bu sözlerinden dolayı gözaltına alındı!

TMMOB üyeleri, önce basın toplantısıyla, ardından Gezi Parkı’ndan Cumhurbaşkanı Gül’e çağrıda bulundu. Sivil polisler, Gezi Parkı’nda yatan vatandaşları gözaltına aldı. Bu sırada basın mensupları arasında fotoğraf çeken Alman vatandaşı Klaus Müller "Bunlar çöp değil, 6 kişi öldü" diyerek tepki gösterdi. Müller de polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Gezi Parkı olayları sırasında hayatlarını kaybedenler için kurulan simge mezar taşları da belediye çalışanları tarafından çöpe atıldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odaların yönetim kurulu başkanları tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onay sürecinde olan yasa değişikliği konusunda Taksim Hill Otel’de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda odalar adına ortak açıklamayı Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ali Ekber Çakar okudu. Çakar, sözlerine "Cumhurbaşkanı, TMMOB ve odalarının Anayasal yetkilerini ortadan kaldıran düzenlemeyi onaylamamalıdır" diyerek başladı.

CUMHURBAŞKANI GÜL’E ÇAĞRI

Çakar, şunları dile getirdi:

"Bilindiği gibi bugünkü iktidar, sermaye birikim ve rant sürecini, büyük oranda, kentsel-kırsal alanlar ve koruma altındaki alanların dönüşüm programlarına bağlamıştır. AKP iktidarı her şeyi metalaştırma, piyasalaştırma peşindedir. TMMOB ve bağlı Odaları ise söz konusu yasa bendinde anılan ’harita, plan, etüt ve projeleri’, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı disiplinlerinin bilimsel-teknik gerekleri ve kamu-toplum yararını gözeterek denetlemektedir. Ancak bu son operasyonla odalar ve TMMOB’nin Anayasal ve yasal mesleki denetim yetkileri elinden alınmakta, sınırsız bir talanın önü açılmaktadır. Kentsel, kırsal, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakların talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirmenin, odalar ile üyelerini, üyelerin projelerini mesleki denetim ilişkisi dışına çıkarmanın sonucu, bilim dışı piyasa keyfiyeti ve serbestisini egemen kılmak olacaktır. Ayrıca odalarımızca gerçekleştirilen mesleki denetim uygulamaları sonucunda, sahte lisans diplomaları ve sahte diploma denklik belgeleriyle kayıt olan, kayıt olmak üzere başvuran birçok sahte mimar-mühendis olduğu tespit edilmiştir. Bugüne kadar tespit edilen bu kişiler hakkında sahte resmi belge düzenlemek ve kullanmak ile 3458 sayılı Yasaya muhalefetten dolayı suç duyurusunda bulunulmuş, yapılan yargılamalar sonucunda 21 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, diğerleri ile ilgili takibat devam etmektedir. İmar Yasası‘nda yapılan değişiklikle meslek odalarının denetim yetkilerinin budanması, böylesi sahteciliklerin tespit edilmesini de engelleyerek, kamusal denetimin önünü tıkayacak ve halkımızı sahte mimar ve mühendislerle karşı karşıya bırakacaktır. Demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yerinden yönetim özerk kuruluşlarının görev ve yetkileri, Türkiye’nin imarında mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının yeri ve rant politikaları gibi, kamuoyunun önem verdiği son derece önemli konular, Cumhurbaşkanı’nı bu konu özgülünde önemli bir karar vermenin eşiğine getirmiştir. Cumhurbaşkanı’nı, TBMM’nin 09.07.2013 tarihli 135. birleşiminde görüşülen ’Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ içindeki 3194 sayılı İmar Yasası’nda değişiklik yapılmasına dair düzenlemeyi, Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri kapsamında onaylamaması yönünde kamuoyu önünde duyarlılığa davet ediyoruz."

CUMHURBAŞKANI ONAYLARSA, ANAYASA MAHKEMESİ’NE GİDİLECEK

Toplantının ardından, TMMOB üyeleri Gezi Parkı’na gitmek üzere otelin dışına çıktılar. Ancak çevik kuvet ekipleri otelin önünde barikat oluşturdu. Polislerle oda başkanları arasında yapılan görüşme sonrası TMMOB üyeleri Gezi Parkı’na girebildi. Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu temsili taşların önünde Ali Ekber Çakar, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu tarafından kısa birer açıklama yapıldı. Eyüp Muhçu, söz konusu değişikliğin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde yasayı meclisteki muhalefet partileri aracılığı ile Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söyledi.

EVSİZLERE "GEZİ" BASKINI

TMMOB’un açıklamasının ardından grup üyeleri Gezi Parkı’ndan ayrılırken, sivil polisler parkta konaklayan vatandaşların önce eşyalarını belediye ekipleri tarafından kamyonlara yükletti, ardından da gözaltına aldı. Parkta yaşayanların battaniyeleri, yiyecekleri Beyoğlu Belediyesi’ne ait araçlara yüklenirken, bavulları da arandı. Polisler tarafından gözaltına alınan yaklaşık 20 kişi polis aracına bindirilerek, emniyete götürüldü.

Parkta yatanlardan bir genç eşyalarını geri almak isteyince polis, "Bunlar çöp ne yapıyorsun sen?" dedi. Bu sırada basın mensupları arasında fotoğraf çeken Alman vatandaşı Klaus Müller "Bunlar çöp değil, 6 kişi öldü" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine polis ekipleri, Klaüs Müller’den kimliğini göstermesini istedi. Önce polis ekiplerinin kimliğine bakan ardından da kendi kimliğini gösteren Klaus Müller gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada kısa süre polis ekiplerine direnen Klaus Müller, Türkçe tepkisinin ardından önce Almanca, ardından da İngilizce "Ben ne dedim ki? Türkiye demokratik bir ülke mi?" diye bağırdı. Sivil bir polis ise, müdahaleyi çeken basın mensuplarına tepki göstererek, uzaklaşmalarını söyledi. Öte yandan Gezi Parkı olayları sırasında hayatlarını kaybedenler için kurulan simge mezar taşları da belediye çalışanları tarafından çöpe atıldı.