Gazete Vatan Logo

450 hakim savcı listesi belli mi, Danıştay 5. Dair FETÖ kararı ne?

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti. Erdoğan, "Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı. Peki, 450 hakim savcı listesi belli mi, Danıştay 5. Dair FETÖ kararı ne?

450 hakim savcı listesi belli mi, Danıştay 5. Dair FETÖ kararı ne?

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'ın vermiş olduğu iptal kararlarını temyize gitti.

Danıştay 5. Dair FETÖ kararı ne?

Danıştay, HSK'nin 'FETÖ' gerekçesiyle meslekten çıkardığı hakim ve savcılarla ilgili 5 bin 112 davanın 3 bin 799'unun reddedildiği, 435'unda ise işlemin iptaline karar verildiğini açıkladı.

Danıştay Başkanlığı, "Danıştay 5. Dairesinin, FETÖ'ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 400'den fazla hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı verdiği, HSK itirazının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme alınmadığı" yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, yargı yoluna başvuru imkanının getirildiği 2017'den bugüne kadar Danıştay 5. Dairesi'nde 5 bin 112 dava açıldığı ifade edilen açıklamada, daire tarafından yıllara sari şekilde verilen kararlara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusunda bulunulabildiği vurgulandı.

Haberin Devamı

Bu kapsamda Danıştay 5. Dairesince 3 bin 799 davanın reddine, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiği, 4 bin 234 temyiz başvurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "İptale ilişkin kararların, 13 Aralık 2021'den itibaren İdari Dava Daireleri Kuruluna peyderpey intikal ettiği görülmektedir. Temyiz başvurularının 3 bin 448'i Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlanmış durumdadır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi. "FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor." diye konuşan Erdoğan, mücadelenin bitmediğinin de altını çizdi.