Gazete Vatan Logo

Elektrik ve doğal gazda yeni dönem! Resmen kuruldu, EPDK duyurdu, fiyatlar ve faturalar...

Elektrik ve doğal gazda yeni dönem başladı. Resmen kuruldu. Milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiriyor. EPDK duyurdu. EPDK bünyesinde, belgelendirme işlemlerini yürütmek üzere Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı kuruldu. Öte yandan Elektrik faturalarındaki tutarı oluşturan kalemlerden biri olan TRT payı, yürürlükten kaldırıldı.

Elektrik ve doğal gazda yeni dönem! Resmen kuruldu, EPDK duyurdu, fiyatlar ve faturalar...

EPDK bünyesinde, belgelendirme işlemlerini yürütmek üzere Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı kuruldu. 

Yayımlanarak yürürlüğe giren 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bünyesinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının piyasalara entegrasyonu ve bu çalışmaların tarafı olanların haklarının korunmasına yönelik belgelendirme işlemlerini yürütmek üzere Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Yeni daire başkanlığının görev tanımı Kanun’da şu şekilde ifade edildi: Elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen enerji politikaları çerçevesinde EPDK’nın görev alanında yer alan iş modellerinin ve teknolojideki gelişmelerin ilgili piyasalara etkilerini analiz etmek ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon) alanlarından genel enerji politikaları içerisinde yer alanların ilgili piyasalara entegrasyonu ile bu alanlardaki çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak, bu kapsamda oluşabilecek faaliyet, hizmet ve ticarete ilişkin olarak bunların tarafı olan kullanıcıların haklarının korunmasına yönelik teknik ve hukuki düzenlemeleri yapmak ve bu kapsamda her türlü lisans, sertifika, izin ve belgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

Haberin Devamı

Ayrıca düzenlemeyle beraber, daha önce 2 Başkan Yardımcısı atayabilen EPDK (Kurul), bundan böyle 3 Başkan Yardımcısı ataması yapabilecek. Bu çerçevede EPDK’ya bir Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı kadrosu ile ilave 70 Enerji Uzmanı kadrosu tahsis edildi.

TRT PAYI KALDIRILDI

Yayımlanarak yürürlüğe giren 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca elektrik faturalarındaki tutarı oluşturan kalemlerden biri olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) payı, yürürlükten kaldırıldı. Elektrikteki TRT payının kaldırılması hükmü, TRT mevzuatı dahil olmak üzere ilgili diğer mevzuatta da ayrı ayrı yer aldı. Kaynak: Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı