Gazete Vatan Logo

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! Yarın başlıyor ve...

Tarih belli oldu. Yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen duyuruldu. MEB açıklamasında tüm detaylara yer verildi. Kritik tarihlere dikkat çekildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından 750 kişinin kamuya atamasının yapılacağını duyurdu. Ön başvurular 8 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! Yarın başlıyor ve...

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Uzun süredir çok sayıda kişi bekliyordu. Pazartesi günü başlıyor.MEB tarafından yapılan açılamada 2018 ve 2020'de yapılan EKPSS'ye katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacağı duyuruldu.

Başvurular, "Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunabilecekler. Adaylar; ön başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle belirtilen süre içinde yapacak. Ön başvurular, 8-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Başvurular 12 Kasım'da 16.00'da sona erecek. Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler. Ön başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecek.

Ön başvuru süreci olumlu sonuçlananların tercihleri de 22-26 Kasım tarihleri arasında alınacak. ,

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu Yarın başlıyor ve...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

MEB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda başvuru şartları şu şekilde belirtildi:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci

maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış

olmak,

11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

ATAMAYA ESAS BELGELER

- Mezuniyet belgesi veya diploma (Ön ve arka yüzü),

- Geçerlilik süresi dolmamış ve en az %40 oranında engelli olduğuna dair engelli sağlık

kurulu raporu,

- Varsa ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı mezuniyetine ilişkin belge (Ön ve arka yüzü),

- Varsa pedagojik formasyon sertifikası eğitimine ilişkin belge (Ön ve arka yüzü),

- Varsa denklik belgesi/belgeleri,

- Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,

Atamaya esas varsa diğer belgeler, taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecek.

Adaylar bu süreçte ön başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip edecekler.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecek. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklar. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecek. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler. Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN