Geri Dön
Çalışma HayatıSGK'dan karşılıksız ödeme! Maaş bağlanıyor, her ay 1.298 TL hesaplara yatırılıyor

SGK'dan karşılıksız ödeme! Maaş bağlanıyor, her ay 1.298 TL hesaplara yatırılıyor

SGK prim ödeme şartı olmaksızın maaş bağlıyor. Ödemeler aylık olarak yapılıyor. Başvuru şartı bulunuyor. Aylık karşılıksız olarak 1.298 lira vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Ödeme miktarına memur maaş katsayıları esas alınarak 6 ayda bir zam yapılıyor. SGK'dan emekli maaşı ya da yardım almayanları kapsıyor. Başvurular il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dilekçe ve T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı ile yapılıyor. Devlet tarafından dezavantajlı olan vatandaşlara destek sağlanıyor. Fiziksel ya da psikolojik olarak çalışamayacak durumda olan kişilere engelli maaşı bağlanıyor. Engelli maaşı alan vatandaşlara yapılan ödeme 2022 yılı itibariyle zamlı olarak yatırılıyor. Engel durumuna göre değişen maaşlar, engel oranı yüzde 40 ve 70 ve üzeri olmak üzere belirlendi. Peki kimler engelli maaşı alabilir? İşte engelli maaşı alma şartları ve başvuru detayları...

SGK'dan karşılıksız ödeme! Maaş bağlanıyor, her ay 1.298 TL hesaplara yatırılıyor

SGK'dan her ay karşılıksız 1.300 lira ödeme! Emekli olmayan ve çalışamayan kişiler alıyor. Ödemeler her ay düzenli olarak yapılıyor. Fiziksel ya da psikolojik çeşitli engeli bulunan milyonlarca vatandaşımız bulunmaktadır. Engelliler istihdam açısından maalesef dezavantajlı gruplar arasında yer almakta olduklarından kendilerine uygun bir iş bulmakta zorlanmaktadır. Hâl böyle iken SGK primi ödeyerek SGK’dan emekli aylığı veya yardımı almaları imkânı bulunmamaktadır. Bu durumda yardıma muhtaç ve SGK’sı olmayan vatandaşlarımıza devlet belirli şartlarla karşılıksız maaş bağlamaktadır.

Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın bugünkü yazısına göre, devlet, 2022 Sayılı Kanun kapsamında engellilik oranına göre 2022 yılında geri ödemesiz, SGK prim şartı da aramadan 1.300 TL’yi yaklaşan aylık maaş bağlamaktadır. Bağlanan bu aylıklar üstelik sabit olmayıp her 6 ayda bir memur maaş katsayıları esas alınarak artırılmaktadır.

SGKdan karşılıksız ödeme Maaş bağlanıyor, her ay 1.298 TL hesaplara yatırılıyor

ENGELİLİK ORANI ESAS ALINMAKTA

18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, %40-%69 arası oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, SGK’dan bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, talebine rağmen işe yerleştirilemeyen ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,60 TL) az olan Türk vatandaşlarına engelli aylığı bağlanmaktadır.

01.01.2022-30.06.2022 dönemi için; %40-%69 arası engelli olanlara her ay 865,00 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

YÜZDE 70 VE ÜZERİ ENGELLİ OLANLARA DAHA YÜKSEK MAAŞ

Bu grupta da 18 yaşından büyük olan, %70 ve üzeri oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,60 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.

01.01.2022-30.06.2022 dönemi için; %70 ve üzeri engelli olanlara her ay 1.298,00 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Sadece engellilere değil belirli şartlarla engelli yakınlarına da karşılıksız maaş bağlanmaktadır. Bu yardım sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,60 TL) az olan 18 yaşından küçük engellilerin yakınları (veli, vasi) başvurabilmektedir.

Engelli yakını; 18 yaşından küçük özel ihtiyaç düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişileri ifade etmektedir.

Bu yardımdan faydalanmak için T.C. Kimlik Kartı ve Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir. 20.02.2020 tarihi sonrası Sağlık Kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

01.01.2022-30.06.2022 dönemi için engelli yakınına her ay 865 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekmektedir. Engelli maaşı için başvuruda Sağlık Kurulu raporu şartı aranmaktadır. Sağlık Kurulu raporu 20.02.2020 tarihi sonrası Sağlık Kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

Başvuru yapan vatandaşa SYD Vakfı tarafından “başvuru alındı belgesi” verilmektedir. Hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmez. Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

Son olarak %40-69 arası engelli aylığı alan kişiler, aynı zamanda çocuğu için engelli yakını aylığı alabilirler. Ancak %70 ve üzeri engelli olan kişinin, engelli yakını aylığı alamayacağını belirtelim.

SGKdan karşılıksız ödeme Maaş bağlanıyor, her ay 1.298 TL hesaplara yatırılıyor

ENGELLİ MAAŞI HESAPLAMA 2022

Memur maaş katsayısı X Gösterge Rakamı X 3 = Net Engelli Yardım Aylığı

Engelli oranı %40-69 arasında olan vatandaşlara

Mevcut: 661,13 lira

Yeni: 842.81 lira

%70 ve üstü:

Mevcut: 991,69 lira

Yeni: 1.298,00 lira ödenecek.

Engelli maaşına 2022 itibarı ile zam yapıldı. Devlet tarafından sağlanan pek çok destek ödemesi de yeni yıl ile birlikte arttı. 

SİLİKOZİS AYLIĞI 2.382'YE ÇIKTI

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL'den 865 TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının 1.819 TL'den 2.382 TL'ye çıktığını açıkladı..

SED ÖDEMELERİ DE ARTTI

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu kaydetti. Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama bin 259 TL'den bin 649 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1.964 TL'den 2.572 TL'ye çıkarıldı" dedi.