Geri Dön

SGK maaş bağlıyor, asgari ücretten az geliri olanlar yararlanıyor, 5 yıl detayı...

Sosyal Güvenlik Kurumu maaş ödemesi yapıyor. Başvuranlar yararlanıyor. Aylık olarak ödeme yapılabilmesi için kişinin gelirinin 4.250 TL’den daha az olması ve bunu kanıtlayabilmesi gerekiyor. SGK belirli süre çalışan ve yaş şartını da tamamlayarak emekliliğe hak kazananlara emekli aylığı bağlıyor. Ancak bazı durumlarda emekli olmak mümkün olmuyor. Sigortalının ölümü halinde yakınlarının mağduriyet yaşamaması için SGK tarafından maaş bağlanıyor. Daha çok eşe ve çocuklara bağlanan ölüm maaşı bilinse de aslında ölen sigortalının annesine ve babasına da maaş bağlanıyor. Belirli koşulların sağlanması durumunda bu kişilere her ay ödeme yapılıyor.

SGK maaş bağlıyor, asgari ücretten az geliri olanlar yararlanıyor, 5 yıl detayı...

Genel olarak çalışanlar, belli bir yaşa geldiklerinde gerekli prim ve sigortalılık sürelerini tamamlamaları hâlinde yaştan emekli olabiliyorlar. Diğer yandan çalışan veya emekli olan SGK sigortalısının ölümü hâlinde hak sahiplerinin mağduriyetinin azaltılması amacıyla başta maaş bağlanması olmak üzere cenaze ödeneği ve diğer yardımlar da SGK tarafından yapılıyor. Hak sahiplerinin destekten yoksun kalmaları da göz önünde bulundurularak bunlara maaş bağlama şartları diğer uzun vadeli sigorta kollarına göre daha basit olarak düzenlenmiş. 

Hak sahipleri arasında ölen sigortalının anne ve babası da yer alıyor. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş bugünkü yazısında ölen SSK’lı ve Bağ-Kur’lu sigortalıların anne ve babalarına maaş bağlanması ile ilgili şartları yazdı. İşte detayar...

ANA VE BABANIN MAAŞA HAK KAZANMA ŞARTLARI

Ölen sigortalının ana ve babasına maaş bağlanması için; Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması gerekmektedir.

Ana ve baba arasında resmî evlilik bağı devam ediyorsa bu değerlendirmede hem annenin hem de babanın durumu birlikte değerlendirilmektedir. Ayrıca;

Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması ve

Ölen çocuğun hak sahibi eş ve çocuklarından artan hissenin bulunması,

Şartları gereklidir. Sigortalının ana ve babasına ölüm maaşı bağlanmasında ölüm tarihinde artan hisse bulunmamakla birlikte daha sonra durum değişikliği nedeniyle artan hissenin ortaya çıkması hâlinde ana ve babaya aylık bağlanabilmektedir.

Ölüm tarihinde artan hisse olması nedeniyle bağlanan maaş daha sonra durum değişiklikleri nedeniyle artan hissenin ortadan kalkması hâlinde ana ve babanın aylıkları durum değişikliğini takip eden ödeme dönemi itibarıyla kesilmektedir. Ancak ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması hâlinde artan hisse şartı gerekli değildir. Bu durumda maaş kesilmez.

ANA VE BABANIN GELİRLERİNİN TESPİTİ

Ana ve babaların her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirin asgari ücretin net tutarından 2022 yılı için 4.250 TL’den daha az olup olmadığı SGK Sosyal Güvenlik Denetmenleri aracılığı ile yapılacak araştırmaya göre tespit edilmektedir.

Denetmenler, ölen SSK sigortalılarının ana ve babalarına aylık bağlanması işlemlerine esas olmak üzere yapılacak gelir testinde, incelemeye tabi tutulacak gelirlerin tespiti Gelir Vergisi Kanununa göre yapmaktadır. Söz konusu araştırma sonuçlanıncaya kadar ana ve babaya maaş bağlanmamaktadır.

MAAŞ İÇİN BAŞVURU ŞART!

Ölen çocuktan dolayı ana ve babaya maaş bağlanması için ölen SSK’lı çocuğun her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması ya da 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Bu şartın varlığı hâlinde ölen sigortalıdan dolayı ana ve babaya ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahiplerinin örneği SGK tarafından hazırlanan tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile SGK’ya başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde SGK kendiliğinden maaş bağlamayacaktır.