Geri Dön

Erciyes Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak! Bazı kadrolarda KPSS şartı aranmıyor!

Erciyes Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi’ne hemşire, sağlık teknikeri, destek personeli, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, uçak kontrol bakım makinisti ve uçuş teknisyeni kadrolarında alım yapılacak. Uçak Bakım Makinisti ve Uçuş Teknisyeni pozisyonları için KPSS şartı aranmıyor. Peki, Erciyes Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Erciyes Üniversitesi personel alımı şartları ve başvuru işlemleri ile ilgili detaylar…

Erciyes Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak! Bazı kadrolarda KPSS şartı aranmıyor!

Erciyes Üniversitesi personel alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, hemşire, sağlık teknikeri, destek personeli, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, uçak kontrol bakım makinisti ve uçuş teknisyeni alınacak.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya posta yoluyla (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu hariç) başvuru yapılabilecek. 4-B İş Talep Formu Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından (https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edilecek. Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitenin Rektörlük Genel Evrak Birimine yapılacak. Posta yoluyla yapılan başvurular; “Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No: 1, 38280 Talas/KAYSERİ” adresine iletilecek.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre adaylarda aranacak şartlar şu şekilde:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.

g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

b) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kurumlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

d) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.

e) Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

3- Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

4- Hemşire (Başvuru Kodu:01), Hemşire (Başvuru Kodu:02), Sağlık Teknikeri (Başvuru Kodu:03), Sağlık Teknikeri (Başvuru Kodu:04), Destek Personeli (Başvuru Kodu:05) unvanı ile yerleştirilenler Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecektir.

5- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak kişilerin, boy ve kilo ölçümü kurumumuzca yapılacağından ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen başvurmaları gerekmekte olup, posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6- Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti ile Uçus Teknisyeni pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Sözlü sınav yöntemiyle yerleştirme yapılacak olup, sınav yeri ve tarihi hakkında ayrıca duyuru yapılacaktır.

Erciyes Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak Bazı kadrolarda KPSS şartı aranmıyor

Erciyes Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak Bazı kadrolarda KPSS şartı aranmıyor

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN