Gazete Vatan Logo

SGK maaş bağlıyor! Resmen duyuruldu, ayda 5.600 lira ödeniyor, 3 gün içerisinde...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından maaş bağlanıyor. Ödemeler aylık olarak yapılıyor. SGK maaş ödemesinde prim şartı aranmıyor. Ancak 3 gün içerisinde SGK'ya bildirilmesi gerekiyor. 4A ve 4B'liler, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar, ev işlerinde çalışanlar ile çırak ve stajyerleri kapsıyor. Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiren ödeme imkanı belli durumlarda devreye alınıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalıştığı işyerinde yaptığı işten dolayı hastalanan, bedensel veya ruhsal engelli hale gelen kişilere, yani meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünü kaybedenlere geçici veya sürekli aylık bağlıyor. Bu ödemenin yapılabilmesi için hastalık ile çalışma arasında illiyet bağının kurulması gerekiyor. Meslek hastalığı nedeniyle maaş bağlanabilmesi için SGK’nın belirlediği hastanelerden sağlık kurulu raporu alınması ve bu raporun SGK sağlık kurulunca da onaylanması gerekiyor.

SGK maaş bağlıyor! Resmen duyuruldu, ayda 5.600 lira ödeniyor, 3 gün içerisinde...

SGK resmen duyurdu. 5.600 TL ödeme yapılıyor. Bildirim zorunluluğu bulunuyor. SSK'lı, Bağ-Kur'lu, süreli işçi, ev hizmetlerinde çalışanlar, çırak ve stajyerleri kapsıyor. 

Meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan yararlanabilmek için prim günü şartı bulunmuyor. SGK’dan malulen emekli aylığı bağlatabilmek için ise sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre değişen prim günü ve sigortalılık süresi koşulu aranıyor.

3 GÜN İÇERİSİNDE SGK'YA BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR

Bu ödemenin yapılabilmesi için herşeyden önce hastalık ile çalışma arasında illiyet bağının kurulması gerekiyor. Meslek hastalığının işten dolayı meydana gelip gelmediğinin tespit edilebilmesi için SGK’nın belirlediği hastanelerden sağlık kurulu raporu alınması ve bu raporun SGK sağlık kurulunca da onaylanması lazım. İşveren SSK’lı çalışanının durumunu öğrendiği andan itibaren 3 gün içinde, Bağkur’lu da aynı sürede kendisi bizzat SGK’ya bildirmek zorunda.

SGK NE KADAR AYLIK BAĞLIYOR? 

Meslek hastalığına yakalanan ve bu yüzden çalışma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybedenlere sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Bu gelir; tam iş göremezlik halinde kişinin brüt ücretinin yüzde 70’i oranında oluyor. Hastalık nedeniyle çalışma gücünü yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40 gibi kısmi oranda kaybedenlere bağlanacak ödeme tutarı da kişinin brüt ücretinin yüzde 70’i, iş göremezlik derecesiyle çarpılarak bulunuyor. Örneğin; brüt ücret 8 bin lira ise bunun yüzde 70’i, 5 bin 600 lira yapıyor. Yani tam iş göremezlik halinde ödenecek tutar 5 bin 600 lira. Çalışma gücü kaybı yüzde 30 ise 1.680 lira aylık bağlanıyor.

Haberin Devamı

KİMLER YARARLANIYOR?

Meslek hastalığı kapsamında sağlanan haklardan; 4A (SSK) ve 4B’li (Bağkur) çalışanlar ile çırak ve stajyerler, stajyer hekim, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ile ev hizmetlerinde çalışanlar faydalanabiliyor.

Primini kendi ödeyen tarım ve orman işçileri ile 4B’lilerin geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmesi için prim borçlarının bulunmaması gerekiyor.

Haberin Devamı

GÜNLÜK KAZANCIN YARISI ÖDENİYOR

Meslek hastalığına yakalanan çalışana tedavisi boyunca ‘geçici iş göremezlik ödeneği’ veriliyor. Çalışan meslek hastalığı nedeniyle engelli hale gelirse, ‘sürekli iş göremezlik geliri’ bağlanıyor. Meslek hastalığından dolayı vefat edenlerin eş ve çocuklarına da ‘ölüm aylığı’ veriliyor. Geçici iş göremezlik ödeneği; yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi oranında oluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından meslek hastalıkları nedeniyle çalışma gücünü kaybedenlere maaş bağlanıyor. Ancak çalışma gücünü kaybetmeden de Sosyal Güvenlik Kurumu imkanlarından yararlanmak mümkün. Pek çok hastalık ve rahatsızlıklar için doktor onayı ile iş göremezlik raporu alınabiliyor. SGK, sigortalılara sunduğu sağlık hizmetlerini Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) tek tek sıralıyor. Ancak ne yazık ki SUT'un vatandaş tarafından anlaşılması mümkün olmadığı gibi, ne tek başına hekim, ne de tek başına bir sosyal güvenlik uzmanı tarafından tam manasıyla değerlendirilemiyor. İşin doğası gereği Latince terimlerin ve tıbbi ifadelerin yer aldığı SUT, tıp ve sosyal güvenlik uzmanlarının birlikte çalışması ile tam olarak anlaşılabiliyor. SGK, sağlıkta SUT'ta sıraladığı sağlık hizmetlerini, yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyor. Listede ilgili raporların varlığı halinde fizik tedaviden, kaplıcaya kadar pek çok uygulama yer alıyor.

Haberin Devamı

SGK FİZİK TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILIYOR

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün bugünkü köşesinden aktardığına göre; fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri SUT kapsamında eğer uygun tanı ve raporlar söz konusuysa SGK tarafından karşılanıyor. Ancak bunun için tanı ve rapor çok önemli. 30 seansa kadar fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince rapor yazılması gerekiyor. 31 seans ile 60 seansa kadar fizik tedavi alınabilmesi için ise en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekiyor. SGK, uygun raporlarla belgelenmiş fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde bir bölge için en fazla 30 tedaviyi karşılıyor. Bu sayının üstüne çıkan tedaviler SGK tarafından karşılanmıyor.

Haberin Devamı

30 SEANS SINIRINA DİKKAT!

30 seans sınırı olmayan tanılar genellikle fizik tedavinin sürekli olarak devam etmesi gereken ve ağır olarak nitelendirilebilecek hastalıklar. Örneğin parkinson, myokard enfartüsü, kronik pulmoner yetmezlik gibi hastalıklarda SGK'nın karşıladığı fizik tedavi sayısı 30'un üzerinde olabiliyor. Sigortalıların konuyla ilgili sağlık raporunu aldıktan sonra 15 gün içerisinde tedaviye başlamaları gerekiyor. Bu sürenin geçirilmesi halinde yeniden rapor alınması gerekmektedir. Tedaviye başlanıldıktan sonra ara verilmesi ve bu aranın 5 işgününden fazla olması halinde SGK masrafların karşılanması için yeniden rapor düzenlenmesini şart koşuyor.

YOL MASRAFI SGK'DAN

Kaplıca tedavisine ilişkin raporun düzenlendiği tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde kaplıcaya başvurulması halinde sigortalının yol giderleri de SGK tarafından karşılanıyor. Bunun dışında aynı raporda tıbben refakatin gerekli olduğunun belirtilmesi halinde refakatçinin yol giderlerinin ve gündeliklerinin de SGK tarafından karşılanması da mümkün oluyor.

SGK İZNİ OLAN MERKEZLERDE GEÇERLİ

SGK gerekli koşullar sağlanmışsa kaplıca tedavisinin de masraflarını karşılıyor. Bunun için öncelikle en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından rapor düzenlenmesi gerekiyor. Bu raporda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunlu. Aksi halde rapor geçerli olarak değerlendirilmiyor. Ayrıca rapor tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanması gerekiyor. 6 ay içerisinde tedaviye başlanmazsa yeniden rapor düzenlenmesi şart. Raporu alanlar Sağlık Bakanlığı'nın işletme izni verdiği kaplıcalardan bu tedavileri almak durumundalar. Aksi halde SGK izni olmayan kuruluşlarda yapılan tedavilerin masraflarını karşılamıyor. SGK'nın internet sitesinde yer alan listede bugün için 26'sı Afyon'da olmak üzere toplamda 311 kaplıca merkezinin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildiği görülüyor. Listede en çok merkez Ankara'da yer alıyor.

SGK KAPLICA TEDAVİSİNDEN KİMLER NASIL YARARLANILIR?

SGK Emeklilere Kaplıca Tedavisinden Nasıl Yararlanılır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli vatandaşlarımıza kaplıca tedavisi desteği sunuyor. Bu destekten yararlanabilmek için bazı gereklilikleri yerine getirmek gerekiyor.
SGK kaplıca tedavisi için gerekenler şunlardır;

Sağlık kurulundan kaplıca tedavisi gerektiğine dair rapor alınmalıdır. Bu rapor üzerinden tanı, önerilen tedavi şekli, seansları ve gün sayısı bilgisi bulunmalıdır.

Raporun geçerlilik süresi 6 aydır. Önceden alınmış raporlarda tedaviye başlanması için rapor süresinin yenilenmesi gerekebilir.

Raporun süresi dolmamış ise kaplıca tedavisi öncesi hastaneden sevk almak gerekmektedir.

Tedavi görülen kaplıcanın mutlaka Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olması gerekmektedir.

Eş ile birlikte kaplıca tedavisine gitmek için ayrı rapor alınması gerekmektedir.SGK kaplıca tedavisi için gerekenler şunlardır;

Sağlık kurulundan kaplıca tedavisi gerektiğine dair rapor alınmalıdır. Bu rapor üzerinden tanı, önerilen tedavi şekli, seansları ve gün sayısı bilgisi bulunmalıdır.

Raporun geçerlilik süresi 6 aydır. Önceden alınmış raporlarda tedaviye başlanması için rapor süresinin yenilenmesi gerekebilir.

Raporun süresi dolmamış ise kaplıca tedavisi öncesi hastaneden sevk almak gerekmektedir.

Tedavi görülen kaplıcanın mutlaka Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olması gerekmektedir.

Eş ile birlikte kaplıca tedavisine gitmek için ayrı rapor alınması gerekmektedir.

SGK KAPLICA DESTEĞİ ŞARTLARI

SGK vatandaşlarımıza SGK destekli kaplıca tedavisi için destek veriyor. Bunun için bazı şartlar aranıyor. SGK kaplıca tedavi desteği şartları şunlardır;

Hastaneden kaplıca tedavisi gerektirdiğini gösteren sağlık raporu almak

Rapor aldıktan sonra 6 ay içerisinde tedaviye başlamak

Kaplıcaya gitmeden önce hastaneden sevk almak

Belirlenmiş olan kaplıcalardan birisinde tedavi olmak