Gazete Vatan Logo

Bunu yapanın iş akdi feshediliyor! Tazminat ödenmiyor

Çalışma hayatındaki herkesi çok yakından ilgilendiren tazminat kararı! Birçok kişi farkında olmadan yapıyor.İş akdi işverence haklı sebep gerekçesi ile feshediliyor. Tazminat ödemesi yapılmıyor. Aynı işyerinde bir yıl ve üzerinde çalışan herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahip oluyor. Çalışılan süre uzadıkça işverence ödenecek kıdem tazminatı miktarı da artıyor. İşveren tarafından işten çıkarılan çalışan kıdem tazminatı alıyor. Ancak bazı durumlarda kıdem tazminatı ödemesi yapılmıyor. Yargıtay tarafından tazminat ödemesi ile ilgili emsal niteliğinde bir karara imza atıldı. İş arkadaşlarını telefonla gizlice kaydeden kişiden işveren savunma istedi ancak işçi savunmaya yapmayı kabul etmeyince çalışan tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Yargıtay tarafından verilen kararda işveren haklı bulundu ve tazminat talebi reddedildi.

Bunu yapanın iş akdi feshediliyor! Tazminat ödenmiyor

İşe başlayan pek çok kişi uzun yıllar aynı işyerinde çalışmayı hedefliyor. Çalışılan süreye paralel olarak kişinin alacağı kıdem tazminatı da artıyor. Bu tazminat çalışanlar için önemli bir güvence oluşturuyor. Ancak çalışan kişinin bazı davranışları kıdem hakkını kaybetmesine neden oluyor. Yargıya intikal eden emsal nitelikteki ilginç olayda; iş yerinde çalışma arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kaydeden işçiden işveren savunma talep ediliyor.  Ancak işçi gizli kayıt sebebiyle savunma yapmaya bile gerek görmüyor.

İşveren savunma yapmayan işçiyi belirtilen eylemlerini gerekçe göstererek haklı sebeple tazminatsız işten çıkarıyor. Bunun üzerine işçi, avukatı vasıtasıyla haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarıldığını iddia ederek tazminat ve diğer alacaklarını mahkeme yoluyla talep ediyor. 

Mahkeme, gizli kayıt eylemini haklı sebep olarak kabul etmedi!

İsa Karakaş'ın bugünkü köşesinden aktardığına göre; olayın yerel mahkemeye intikal ettirilmesi üzerine mahkeme tarafından, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiş.

Haberin Devamı

Verilen karar gereğince işçinin işten atılmasının haklı sebep değil, geçerli sebep olduğuna, bu nedenle kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Yargıtay, tazminat talebini reddetti!

İşveren avukatı, mahkeme kararını temyiz ederek Yargıtay’a intikal ettirdi. Yargıtay özel dairesi, davacı işçinin iş akdinin davalı işveren tarafından haberdar olunan iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kaydetmesi eylemi nedeniyle feshedildiği, fesih öncesi davacı işçiden yazılı savunma talep edildiği ancak davacı işçinin savunma yapmadığı, iş akdinin 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde feshedildiği, çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikâyete konu edilmesi hâlinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu, mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığına hükmetmiştir. Kararın devamında davalı işverenin fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken mahkeme tarafından kabulün hatalı olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kişisel veri ihlali ve suç

Netice itibarıyla iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarının veya görüntülerinin kendi cep telefonu ile gizlice kaydedilmesi İş Kanunu açısından haklı sebeple tazminatsız işten atılma nedenidir.

Haberin Devamı

Ayrıca bu eylemler kişilerin rızası alınmadan yapıldığından Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerine aykırı olduğu gibi Türk Ceza Kanunu bakımından da suç teşkil etmektedir.