Geri Dön
Çalışan Haklarıİkramiye ödemelerinde flaş karar! Tarihler belli oldu, ikramiye hesabı değişti, en az 1.552,68 TL ödenecek

İkramiye ödemelerinde flaş karar! Tarihler belli oldu, ikramiye hesabı değişti, en az 1.552,68 TL ödenecek

Yüz binlerce kişi bekliyordu. İkramiye ödemeleri ile ilgili flaş gelişme! Tarihler belli oldu. Ödeme miktarı yükseldi. Asgari ücretteki değişiklik ikramiye tutarlarını da etkiledi. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımda gelir vergisinden istisna tutuldu. Böylece vergisiz olarak hesaplanan ikramiyelerde 52 günlük toplam net rakamda 1.161 TL daha fazla ödeme yapılacak. 13 günlük taksit ödemelerinde ise fazla ödeme 290 lirayı geçmiş olacak. Kamu işçilerinin 2022 tediye ödeme tarihleri belli oldu. 2021'de kamuda çalışan işçilerin ikramiyeleri primler düşüldükten sonra yüzde 15'lik gelir vergisi düşüldükten sonra hesaplanıyordu. Bu yıl hesaplar değişti. Ödeme miktarları arttı. Peki kim ne kadar tediye alacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

İkramiye ödemelerinde flaş karar! Tarihler belli oldu, ikramiye hesabı değişti, en az 1.552,68 TL ödenecek

İkramiye ödemeleri ile ilgili flaş karar! Tarihler belli oldu. İlk ödeme 28 Ocak'ta yapılacak Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için ikramiye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile ikramiyelerin (ilave tediye) ilk bölümü olan 13 günlük ödeme 28 Ocak'ta yapılacak. Tediye ödemelerinde hesap değişti. 

KAMU İŞÇİLERİ HER YIL 52 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE ALIYOR

Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor.

İkramiye ödemelerinde flaş karar Tarihler belli oldu, ikramiye hesabı değişti, en az 1.552,68 TL ödenecek

İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2 TAKSİTTE YAPILIYOR

26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor.

İLAVE TEDİYE HESAPLAMA NASIL HESAPLANIYOR

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, normal şartlarda ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Buna göre de brüt olarak hesaplanan tediye (ikramiye) bu kesintilerden sonra net olarak işçilere ödeniyor. Ancak bu yıl farklı bir durum söz konusu.

BÜTÜN MAAŞLARA VERGİ İSTİSNASI GELDİ

Çünkü asgari ücretten damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tam maaşlardan asgari ücret kadar kısmı vergiden istisna tutuldu.

Bu durumda asgari ücretten fazla maaş alanlar açısından da gelir vergisi kaldırılmış oldu. Tediye ödemeleri hesaplanırken vergi kesintileri yapılmadığında toplada 1.160 lirayı geçen bir kazanç da ortaya çıkmış olacak.

İkramiye ödemelerinde flaş karar Tarihler belli oldu, ikramiye hesabı değişti, en az 1.552,68 TL ödenecek

13 GÜNLÜK EN AZ NET TEDİYENİN VERGİLİ HESABI

Brüt maaş: 5.004 TL

Toplam primler: 750,60 TL

Vergi matrahı: 4.253,40 TL

Yüzde 15 gelir vergisi: 638,01 TL

Damga vergisi: 32,29 TL

30 günlük tediye: 3.583,10 TL

13 günlük tediye: 1.552,68 TL

İkramiye ödemelerinde flaş karar Tarihler belli oldu, ikramiye hesabı değişti, en az 1.552,68 TL ödenecek

13 GÜNLÜK EN AZ NET TEDİYENİN VERGİSİZ HESABI

Brüt maaş: 5.004 TL

Toplam primler: 750,60 TL

Vergi matrahı: 4.253,40 TL

Gelir vergisi: 0 TL

Damga vergisi: 0 TL

30 günlük tediye: 4.253,40 TL

13 günlük tediye: 1.843,14 TL

İkramiye ödemelerinde flaş karar Tarihler belli oldu, ikramiye hesabı değişti, en az 1.552,68 TL ödenecek

TOPLAM EN AZ VERGİLİ TEDİYE

30 günlük net tediye: 3.583,10 TL

52 günlük net tediye: 6.210.70 TL

İkramiye ödemelerinde flaş karar Tarihler belli oldu, ikramiye hesabı değişti, en az 1.552,68 TL ödenecek

TOPLAM EN AZ VERGİSİZ TEDİYE

30 günlük net tediye: 4.253,40 TL

52 günlük net tediye: 7.372,56 TL

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.