Geri Dön

Mübarek Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Kadir Gecesi’nde yapılması gerekenler!

Ramazan’ın bitmesine az bir süre kala idrak edilecek Kadir Gecesi, ibadetler, dualar, zikirler ve tebihatla geçirilecek hayırlı bir gecedir. Bin aydan daha hayırlı gece olarak nitelendirilen Kadir Gecesi müminler için bulunmaz fırsattır. Kadir Gecesi’ni ihya etmek için, kaza namazı kılmak; yoksa nafile namaz kılmak; tespih, tehlil ve zikirde bulunmak; işlenen günahlardan pişmanlık duyarak Yüce Allah’a tövbede bulunmak; Kur’an-ı Kerim’i çokça okumak; dua etmek; fakirleri, yetimleri, yaşlıları ve çocukları sevindirmek ve mümkünse itikâfa girmek yapılabilecekler arasındadır. Peki, Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi’nde ne yapılır, hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi’nde yapılması gerekenler!

Mübarek Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Kadir Gecesi’nde yapılması gerekenler!

Ramazan ayının son günlerine girdiğimiz bugünlerde müslüman alemi Kadir Gecesi’nin idrak edecek. “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece” olarak adlandırılan Kadir Gecesi, Kur’an’da bin aydan hayırlı olduğunu bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz de, “…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.” bbuyurmuştur. Kadir Gecesi’nin önemi de burdan gelmektedir. Bin ay yaklaşık seksen yıl, seksen yıl ise bir ömürdür. Bunun için Kadir Gecesi’nde yapılan ibadetler seksen yıllık bir ömür boyunca yapılanlara bedeldir. Kadir Gecesi’nde namaz kılmak; tespih, tehlil ve zikirde bulunmak, tövbe etmek, Kur’an-ı Kerim okumak yapılacak ibadetler arasında gösterilir. Peki, Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi’nde ne yapılır, hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi’nde yapılması gerekenler!

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

Kadir Gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tövbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirilmelidir. Namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kaza namazları yoksa nafile namazı kılınmalıdır.

Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.

Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:

"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Kur'ân'da mübarek gecelerden şu şekilde bahsedilmektedir:

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan 3)

"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir 3)

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

- Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

- Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

- Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

- Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

- Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

- Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

- Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

- Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

KADİR GECESİ DUALARI

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde “İnanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini” müjdelemiştir. (Buhari, “Fazlu Leyleti’l-Kadr, 1) Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı.

Hz. Aişe validemiz : “Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ne rastladığım zaman nasıl dua edeyim?” diye sorunca, Peygamber Efendimiz : “Ey Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” şeklinde dua ve niyazda bulunmasını tavsiye buyurmuştur (Tirmizi, Deavât 84). Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur.

Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

“Kadir gecesinde üç defa lâilâhe illallah diyenin, birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde Cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde Cennete girer.” buyuruldu.

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu gecede kılınacak namaz 4 rekat veya 12 rekat şeklinde idrak edilebilir:1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas SuresiKadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.