Gazete Vatan Logo

İhracat Nedir, Nasıl Yapılır? İhracat Örnekleri Nelerdir?

Bir malın ya da hizmetin dış ülkelere döviz yoluyla satılması ihracat olarak ifade edilir. Özellikle bir ülkenin gelişmesi ve güçlenmesi için en önemli, temel yapı taşları içerisinde yer alır. Bu konuda farklı ürünler ve hizmetler, ülkelerin ihtiyacına uygun şekilde ihraç edilir. Aynı zamanda oldukça kapsamlı bir yapı olduğunu söylemek mümkündür. Genelde bir ülke ya da şirket tarafından ele alınmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Yani ihracat yapabilmek için en azından bir şirkete ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bir malın dış pazardaki rekabet gücü, döviz kuru ile yine aynı oranda değişkenlik gösterir.

İhracat Nedir, Nasıl Yapılır? İhracat Örnekleri Nelerdir?

İhracat Nedir?

İhracat bir ülkenin vazgeçilmez yapı taşları içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda ihracat mal veya hizmetin dış ülkelere döviz aracılığıyla satılmasıdır. Bir yıl içerisinde periyodik olarak farklı dönemlerde ve belirli miktarlarda üzerinden gerçekleşir. Özellikle arz ve talep kapsamında ihtiyacı uygun olarak sağlanmaktadır. Oldukça kapsamlı bir işlemdir ve bu konuda üniversitelerde eğitim verilir. Hem ülkeler hem de ticari işletmeler, bulundukları ülke kapsamında ihracat yapabilir.

 İhracat Nasıl Yapılır?

 İhracat aşamalı şekilde ele alınır ve kapsamlı bir yapı altında gerçekleşir. Öncelikle yasal bir zemin üzerinde yapılması gereken bir işletme çalışmasıdır. O yüzden bir işletme ile beraber aynı zamanda ülke çapında alınacak izin doğrusunda gerçekleşir. Bu bağlamda genel anlamı ile ele alındığı zaman şu şekilde yapılmalıdır;

 - Öncelik olarak bir şirketi sahip olmak gerekir.

 - Gümrük Müşavirliği şirketi ile anlaşmak suretiyle, ilgili evraklar eksiksiz biçimde teslim edilmelidir.

Haberin Devamı

 - Bununla beraber ihracatçı birliklerine üyelik yapılması gerekir.

 - Bulunulan ülke çapında izin almak ve yasal süreçleri yerine getirmek önemlidir.

 - İhracat noktasında sorun yaşanmaması için gerekli tüm altyapı, çalışan ve kurumlar hazır hale getirilmelidir.

 - Hangi mal ve ürün ihracatı yapılacak ise, buna uygun şekilde bir pazarlama stratejisi ve planlama ele alınmalıdır.

 Bu şekilde yukarıda görüldüğü gibi kapsamlı aşamaları doğrultusunda ihracat gerçekleşmektedir. Tabii öncelikle mal ve hizmet açısından, tüm yasal süreçlerin tamamlanması en önemli husustur. O yüzden yasal zemin doğrultusunda ihracat yapabilmek için öncelikle bir ticari yasal şirkete sahip olmak gerekir.

 İhracat Örnekleri Nelerdir?

 Dünya çapında ele alınabilecek birçok farklı sektör açısından ihracat gerçekleşmektedir. Özellikle bu konuda bazı ihracat ürünleri oldukça önemli bir yere sahiptir.

 - Otomotiv

 - Hazır giyim

 - Beyaz eşya

 - Teknolojik ürünler

 - Tarım ve Gıda ürünleri

 - Enerji kaynakları

 Bu şekilde yukarıda verilen temel ve önemli ihracat örneklerinin yanı sıra, daha pek çok farklı açıdan mal ve hizmet ihracatı gerçekleşir.

Haberin Devamı

 İhracatın Önemi Nedir?

 Hangi ülke olursa olsun ekonomik açıdan güçlü olması en önemli husustur. Bunun sağlanması için ise üretim yapılması ve dışarıdan döviz gelmesi gerekir. Bunu sağlamak için ise mal ve hizmeti dünyanın farklı ülkelerinden satmak amaçlı, ihracat ön plana çıkar.