Gazete Vatan Logo

ALES sonuçları açıklandı mı? (2018 ALES puan hesaplama)

ALES sonuçları açıklandı mı? 2018 ALES puan hesaplaması nasıl yapılır? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Binlerce öğrencinin 6 Mayıs Cumartesi günü ter döktüğü ALES sınavına dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

ALES sonuçları açıklandı mı? (2018 ALES puan hesaplama)

6 Mayıs tarihinde gerçekleşen ALES sınavı sonrası sonuçlar gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. ALES sonucunu merak eden öğrenciler, gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. ÖSYM takvimine göre ALES sonuçları 7 Haziran'da açıklanacak ve "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden sorgulanabilecek.

ALES PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Haberin Devamı

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.