Geri Dön

Karadeniz gazı için süper teşvik kararı! KDV muafiyeti ve indirim...

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazın çıkarılıp kullanıma sunulması için 145 milyar lira tutarında yatırım yapılacak.Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi için süper teşvik sistemi uygulanacak. Cumhurbaşkanı Kararı'yla Zonguldak Sakarya doğalgaz sahası proje bazlı devlet yardımı kapsamına alındı. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazın çıkarılıp kullanıma sunulması için 145 milyar lira tutarında yatırım yapılacak.

Karadeniz gazı için süper teşvik kararı! KDV muafiyeti ve indirim...

Zonguldak açıklarındaki Sakarya doğalgaz sahasında yapılacak yatırım, "proje bazlı devlet yardımı" kapsamına alındı.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yatırım başlangıç tarihi, 1 Ocak 2021 olarak belirlendi. Yatırım süresi 11 yıl olarak belirlenen kararda toplam yatırım tutarı, 145 milyar 177 milyon lira olarak yer aldı.Yatırım kapsamında bin 18 ilave istihdam sağlayacağı belirtilirken, sahanın yıllk doğalgaz üretim kapasitesi 14 milyar metreküp olarak öngörüldü.Sakarya doğalgaz sahası yatırımına tanınan "proje bazlı devlet yardımı" statüsü kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi uygulanacak.

1.018 KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM

Karar göre Zonguldak ili ve Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğalgaz madenciliği için 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 11 yıl yatırım desteği verilecek. Bu kapsamda, ilave istihdam 1.018 kişi olarak belirlendi. Yatırım süresi sonunda gaz sahasının doğal gaz üretim kapasitesinin ise yılda 14 milyar metreküp olacağı öngörüldü.

Karadeniz gazı için süper teşvik kararı KDV muafiyeti ve indirim...

VERGİ MUAFİYETİ OLACAK

Söz konusu yatırım gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi desteklerinden yararlanacak. Proje Bazlı Teşvik, Türkiye'nin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yüksek katma değerli yatırımlara veriliyor. Bu kapsamda, yatırımcılar; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi, yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine kadar en fazla 10 yıla kadar enerji desteği, 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, yatırım tutarının yüzde 49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı veriliyor.

2023'TE İLK GAZ VERİLECEK

Karadeniz'deki Sakarya Sahası'nda keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın 2023'te vatandaşın kullanımına sunulması bekleniyor. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğalgaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.