Geri Dön
EkonomiEmekli ve çalışan on binlerce kişiye zam ve ek ödeme müjdesi

Emekli ve çalışan on binlerce kişiye zam ve ek ödeme müjdesi

Doktor, hemşire, aile hekimi ve tüm sağlık çalışanlarına iyi haber geldi. Maaşlara zam ve ek ödeme müjdesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına 5 müjde vererek, "Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil oluyor. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir" dedi. Emekliler ve hemşirelere de müjde veren Erdoğan "Hekimlerimizin bordroya tabii ücretleri emekli olduktan sonraki maaş kayıtlarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken hekim emeklilerinin maaşları da yeniden ele alınacaktır. Beşinci müjdemiz aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır" diye konuştu.

Emekli ve çalışan on binlerce kişiye zam ve ek ödeme müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ederek, "Sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gece-gündüz gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum. Yerli aşımız Turkovac'ın geliştirilmesi başta olmak üzere ülkemizi uluslararası alanda öne çıkartan pek çok başarıya imza atan hekimlerimizi, araştırmacılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

'YARALAMA SUÇU KATALOĞA DAHİL OLUYOR'

Bu güne kadar gösterdikleri çabalara rağmen halen çözüme kavuşturulmamış hususlarda hekimlerin beklentilerini bildiklerini belirten Erdoğan, "Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil oluyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yol uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor. Bu düzenlemeyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor. İkinci müjde olarak, sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyoruz. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personeline bu kapsamdaki uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın rücu ettirilip, ettirilemeyeceğine de bu kurul karar verecektir. Rücu da ancak kasıt durumunda yapılabilecek. Mesleki sorumluluk kurulu, kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Böylece sağlık çalışanlarımızın bu iki önemli sorununu kökten çözüyoruz" dedi.

'AYLIKLARININ TEK BORDRO İLE ÖDENMESİ TEMİN EDİLECEK'

Erdoğan, 3'üncü müjdenin sağlık çalışanlarının ücret düzenlemesi ile ilgili olduğunu vurgulayarak, "Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Bu kapsamda öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama, üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sisteminde, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden, performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır. 4'üncü müjdemiz sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız bu iyileştirmenin emeklilerine de yansıyacak olmasıdır. Hekimlerimizin bordroya tabii ücretleri emekli olduktan sonraki maaş kayıtlarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken hekim emeklilerinin maaşları da yeniden ele alınacaktır. Beşinci müjdemiz aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır. Bu düzenlemelerimizin hekimlerimiz ile tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'DÜZENLEMENİN HAYATA GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik açıkladığı 5 müjdeye ilişkin "Sağlık çalışanlarının sorunlarına neşter vuruldu. Temennimiz, bir an önce düzenlemelerin hayata geçmesidir" dedi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik açıkladığı 5 müjdenin, bayram hediyesi olduğunu belirtti. Durmuş, "Yapılan açıklamalarda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, özetle şu müjdeleri verdi; sabit ek ödemeler merkezi bütçeye aktarılarak (maaş ve ek ödeme) tek kalemde ödenecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacak. Ücretlerde yapılacak iyileştirme, emekliliklere de yansıyacak. Lisans mezunu hemşire ve diğer sağlık çalışanları 3600 ek göstergeden yararlanacak. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak. Şiddet katalog suç kapsamına alınacak. Malpraktis soruşturmalarına oluşturulacak mesleki kurul karar verecek. Tüm bu düzenlemelerden üniversite çalışanları da yararlanacak. Yapılacak olan düzenlemelerle, sağlık çalışanlarının yükü önemli ölçüde azalmış olacaktır" dedi. İyileştirmelerden üniversite hastanelerinde çalışanlarının da yararlanacak olmasının ayrıca önemli olduğunu belirten Durmuş, şunları kaydetti: "Öbür türlü önemli bir kesim ihmal edilmiş olacaktı. Yapılacak düzenlemelerle sağlık çalışanlarına kurum ve kuruluş fark etmeksizin bütüncül yaklaşılması son derece değerlidir. Sağlık-Sen olarak, bu sorunların yıllardan beri mücadelesini veriyoruz. Gelinen noktada, ücret düzenlemesinden 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesine, şiddetten malpraktise birçok sağlık çalışanlarının sorunlarına neşter vuruldu. Yapılacak iyileştirmeler fedakar sağlık çalışanları kadar, sağlık sistemi açısından da büyük önem taşımaktadır. Temennimiz bir an önce düzenlemelerin hayata geçmesidir. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."