Gazete Vatan Logo

Borçlar 1 yıl erteleniyor! Ziraat Bankası ve TKK depremzedeler için harekete geçti

Deprem felaketi nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası AŞ(Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerince(TKK) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları, bir yıl süreyle ertelendi.

Borçlar 1 yıl erteleniyor! Ziraat Bankası ve TKK depremzedeler için harekete geçti

Cumhurbaşkanlığının " 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Tarımsal Üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ve bağlı ilçelerinde tarımsal ürünleri/varlıkları (ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seraları ve benzeri) zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığının (Bakanlık) diğer kayıt sistemlerine göre kayıtlı olup üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, tarımsal amaçlı üretici birliklerinin, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Bakanlığın görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve sulama kooperatiflerinin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmelerinin ve 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerinin, Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihlerinden/taksit vadelerinden/hesap devrelerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenecek.

Haberin Devamı

"BANKA TARAFINDAN RESEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Milliyet'te yer alan habere göre; karar kapsamında tanımlanan kredi borçlarının anapara toplamı 250.000 TL ve altında olan kişilerin kredileri ile ilgili erteleme işlemleri, Banka veya TKK’ya müracaatına ve herhangi bir hasar tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ilgisine göre Banka veya TKK tarafından resen gerçekleştirilecek.

Bu Karar kapsamında tanımlanan kredi borçlarının anapara toplamı 250.001 TL ve üzerinde olan, tarımsal ürünleri/varlıkları (ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seralar vb.) en az %30 ve üzeri zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenenlerin erteleme taleplerinin değerlendirilmesi için ilgisine göre Banka veya TKK’ya müracaat etmeleri gerekli olacak.

Haberin Devamı

"MEVCUT FAİZ ORANI VE İNDİRİMLERİNİN UYGULANMASINA DEVAM EDİLECEK"

Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme dönemi süresince vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren faiz uygulanmayacak. Yatırım kredilerinde ödenmemiş tüm taksitler birer yıl süreyle ertelenir ancak faizsiz erteleme yalnızca ilk taksit için uygulanır; diğer taksitlere mevcut faiz oranı ve indirimlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, Bankaca tarım kredilerine uygulanmakta olan cari tarımsal kredi faiz oranı esas alınarak hesaplanacak.

Haberin Devamı

Banka ve TKK, birinci yıl için yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak kaydıyla, kendi uygulamaları çerçevesinde üreticilere birden fazla taksit belirleyebilecek. Bu fıkra kapsamında yapılandırılan krediler birinci yılın sonunda gelir kaybı uygulamasının dışında kalacak.

Banka ve TKK, bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletecek.

Banka ve TKK’nın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

Bu kapsamdaki kredilerle ilgili olarak, hasar tespit komisyonu karar tarihinden müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Haberin Devamı

Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermeyecek. Karar 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.