Geri Dön

5 bin 771 TL ödeniyor, değişti, sınır yükseltildi, başvuranlar...

Sınır yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5 bin 771 lira ödeniyor. Başvuru yapılması gerekiyor. Yaş sınırı 39'dan 40'a çıkarıldı. Şartları yerine getirenler yararlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çocuk sahibi olamayan çiftlere sağlanan tüp bebek tedavisi konusunda yeni düzenlemeler hayata geçti. Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklik ile daha önce 39 olan tüp bebek tedavisinde yaş sınırı 40’a çıkartıldı. SGK artık kalıtsal hastalığı olan çiftlerin sağlam çocuk doğmasına yönelik tedavisi ile hasta çocuğun tedavisi için kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik tüp bebek tedavilerini de karşılayacak.

5 bin 771 TL ödeniyor, değişti, sınır yükseltildi, başvuranlar...

SGK ödüyor. Değişiklik yapıldı. Yeni karar uygulanmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yollarla veya diğer tedavi yöntemleriyle çocuk sahibi olamayan sigortalıların tüp bebek tedavisine ilişkin 15 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan 7151 Sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişiklikler doğrultusunda Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yeni düzenleme yaptı. Yapılan değişiklikler, tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 11 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

SGK, evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan sigortalıların üç denemeye kadar tüp bebek tedavi giderlerini karşılıyor. Çiftlerin birlikte evlat edinmiş olmaları, tüp bebek tedavisinin karşılanmasına engel teşkil etmiyor.

Tüp bebek tedavisinin karşılanabilmesi için kadının 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması şartı değiştirildi. Kadınların yaş sınırı bir yaş uzatıldı. Artık 40 yaşından küçük olanların tüp bebek tedavileri SGK’ca karşılanacak. Tüp bebek tedavisine başlanan kadının embriyo transferinin yapıldığı tarihte 40 yaşından büyük olması durumunda tedavi bedelleri karşılanmayacak. Ancak, kadının 40 yaşından küçük olduğu tarihte düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmesi durumunda tüp bebek tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri SGK tarafından karşılanacak.

ERKEN MENOPOZ VE SPERM YETMEZLİĞİ OLANLARA KOLAYLIK

Tüp bebek tedavisinin SGK tarafından karşılanabilmesi için bugüne kadar son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamadığının belgelenmesi isteniyordu. Tebliğde yapılan değişiklik ile halk arasında erken menopoz olarak da adlandırılan erken yumurtalık yetmezliği (primer ovaryan yetmezliği) sorunu bulunan kadınlar ile sperm yetmezliği bulunan erkekler için artık bu şart aranmayacak.

KÖK HÜCRE VERİCİSİ KARDEŞ İÇİN TÜP BEBEK TEDAVİSİ

Başka tıbbi bir yöntemle tedavisi mümkün olmayan hasta çocuğu bulunan çiftlerin kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik tüp bebek tedavileri de kapsama alındı. Bu amaçla yapılacak tüp bebek tedavisinin karşılanabilmesi için bünyesinde kemik iliği nakli yapılan merkez bulunan üniversite hastaneleri veya araştırma hastanelerinden, aralarında genetik uzmanının da yer aldığı sağlık kurulu raporu alınması gerekecek.

KALITSAL HASTALIĞI OLAN AİLELERİN SAĞLIKLI ÇOCUK İÇİN TÜP BEBEK TEDAVİSİ

Mevcut evliliğinde sağlam çocuk sahibi olan çiftler hariç olmak üzere, tebliğde yer verilen kalıtsal hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu belgelenen evli çiftlerin tüp bebek tedavisi ile preimplantasyon genetik tanı (PGT) işlemleri SGK tarafından karşılanacak. Bu durumdaki çiftlerden de sağlık kurulu raporu istenecek. Mevcut evliliğinde sağlam çocuk sahibi olan çiftler kalıtsal hastalık gerekçesiyle sağlam çocuk doğmasına yönelik tüp bebek tedavisinden yararlanamayacak.

SGK sağlık kuruluşlarına, kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik PGT tetkikleri için 9 bin 831.47 TL, sağlam çocuk doğmasına ilişkin PGT tetkikleri için 9 bin 247.87 TL, sağlam çocuk doğmasına yönelik tüp bebek tedavisi için de 5 bin 771.33 TL ödeme yapacak.

KATILIM PAYI ALINIYOR

Tüp bebek tedavisinde sigortalılardan ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede ise yüzde 20 oranında katılım payı alınıyor.

900 GÜN PRİM ŞARTI

SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılaması için eşlerden birinin en az 5 yıldır sigortalı olarak çalışması ve en az 900 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. (Habertürk)