Geri Dön

MEB yeni kararı resmen duyurdu! Türkiye tarihinde bir ilk, yüzde 120 zam...

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması! MEB resmen duyurdu, detayları tek tek açıkladı. Türkiye’de bir dönüm noktası oldu, yüzde 120 artıyor. TBMM’de kabul edildi. Artık yaklaşık 2.620 lira zamlı olarak ödenecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili konuşan Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye eğitim tarihinde öğretmenlerin ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştuğunu belirterek "Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde kariyer yolu olarak tanımlayan ülkeler arasına girmiş oluyor. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde gerçekten bir dönüm noktasıdır" dedi.

MEB yeni kararı resmen duyurdu! Türkiye tarihinde bir ilk, yüzde 120 zam...

MEB'den son dakika kararı! TBMM’de kabul edildi, bakandan resmi açıklama geldi. Mili Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer, öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre; eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyerlerinde ilerlemelerinin önü açılacak. Meslek, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak. Öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi sağlanacak. Gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik basamaklarındaki görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER: TÜRKİYE TARİHİNDE İLK!

Öğretmenlik Meslek Kanununun detaylarıyla ilgili sorulara Mili Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'den cevap geldi.

Soru: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM’de kabul edildi. Yıllardan beri dile getirilen bir konu ilk kez yasalaştı. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Cevap: Türkiye’de öğretmenlere mahsus bir kanuna yönelik özlem çok geçmişlere gidiyor. 1960’lı yıllardan itibaren bu özlem gerek Milli Eğitim Şuralarında gerekse diğer platformlarda hep dile getirildi. 7 yıl aradan sonra 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlediğimiz 20. Milli Eğitim Şurasında alınan kararlarda da öğretmenlik meslek kanununa özel vurgu yapıldı ve alınan kararlarda yer aldı. Dolayısıyla, ilk kez ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ hazırlanıp TBMM’de kabul edilmiş olması gerçekten eğitim tarihimiz açısından oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. Bu kanun ile birlikte Türkiye eğitim tarihinde öğretmenlerimiz ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuşmuş oldu. Bu sürecin bir parçası olmaktan gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum.

Soru: Eğitim tarihi açısından dönüm noktasını dediniz, neden bir dönüm noktası?

Cevap: Sıklıkla ifade ettiğim gibi bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür. Şu an eğitim sistemimizde 1 milyon 200 bine yakın öğretmenimiz bulunuyor. Oldukça büyük bir öğretmen ailesine sahibiz. Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin sürekli desteklenmesi lazım. Bu kanun ile ilk kez adını öğretmenlik mesleğinden alan bir kanun hazırlanmış oldu. Öncelikle bu, öğretmene verilen değerle doğrudan ilişkilidir. Kanun ile öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri, bilgi ve birikimleri, lisansüstü eğitimleri geliştirilen bir kariyer sistemi üzerinden ödüllendiriliyor. Adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliği içeren bir sistem inşa ediliyor. Buna ilaveten birinci derecede olan öğretmenlerin göstergeleri 3000’den 3600’e çıkartılıyor. Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili ilave iyileştirmeler içeriyor. Kısacası bu kanun ile ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde kariyer yolu olarak tanımlayan ülkeler arasına girmiş oluyor. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde gerçekten bir dönüm noktasıdır.

Soru: Kanunda öğretmenlik artık bir kariyer mesleği olarak tanımlanıyor. Bu konu kamuoyunda da çok tartışıldı. Gerçekleştirdiğiniz son Şurada da buna yönelik karar olduğunu belirttiniz, nasıl bir karar alındı?

Cevap: Bildiğiniz gibi toplumumuzun her kesiminden, eğitim paydaşlarımızın geniş katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 20. Milli Eğitim Şurasında detaylı bir şekilde ele alınan üç ana konudan bir tanesi öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin desteklenmesiydi. Şurada öğretmenlik meslek kanunun çıkartılmasına yönelik karar oy birliği ile alındığı gibi kararda kariyer mesleğine de doğrudan atıf yapıldı. Şuranın oy birliği ile kabul edilen 123.maddesi: “Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak düzenlenmelidir. Kariyer sürecindeki ilerlemelerde öğretmenlerin özlük haklarında anlamlı ve belirgin artışlar sağlanmalıdır.” şeklinde. Dolayısıyla, mevcut kanunda öngörülen, Şurada oy birliği ile alınan ve üzerinde herkesin mutabık kaldığı kariyer mesleği ile ilgili kararların doğrudan karşılığıdır. Sonuç olarak, kanunda yer bulan kariyer basamakları, üzerinde eğitim paydaşlarının tartıştığı ve oy birliği ile mutabık kaldığı süreçleri ifade ediyor.

1310 TL'LİK ARTIŞ

Soru: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik öğretmenlerimizin özlük haklarında ne gibi iyileştirmeler getiriyor?

Cevap: Meslekte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, Bakanlığımız tarafından verilecek olan 180 saatlik mesleki gelişim eğitimlerine katılacaklar ve bu eğitimler sonucunda yapılan sınavda başarılı olduklarında “uzman öğretmen” unvanına sahip olacak. Uzman öğretmen unvanı ile birlikte öğretmenlerimiz ilave bir derece alacaklar. Ayrıca, eğitim öğretim tazminatlarında da %60 oranında (bugün itibarıyla yaklaşık 1.310 TL’lik) bir artış olacak. Şu an için uzman öğretmenliğe başvuracak potansiyel öğretmen sayımız yaklaşık 500 bindir. Dolayısıyla beş yüz bine yakın öğretmenimiz eğitimlerini ve sınavlarını başarılı bir şekilde tamamladıkları takdirde uzman öğretmen unvanının sağladığı haklara sahip olabilecekler.

Diğer taraftan uzman öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz de Bakanlığımız tarafından verilecek olan 240 saatlik mesleki gelişim eğitimleri sonunda sınavda başarılı olduklarında “başöğretmen” unvanına sahip olacaklar. Başöğretmen unvanı ile de öğretmenlerimiz ilave bir derece alacaklar. Ayrıca, eğitim öğretim tazminatlarında da %120 oranında bir artış olacak (bugün itibarıyla yaklaşık 2.620 TL).

Soru: Kariyer süreçleri ile ilgili tartışılan konulardan bir tanesi de uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçişte yapılacak sınavlar. Sınavlar yapılmasa olmaz mıydı?

Cevap: Bildiğiniz gibi uzman öğretmenlik için 180 saat ve başöğretmenlik için 240 saatlik eğitimler düzenlenecek. Eğitimi değerlendirmeniz için eğitimler sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapmanız lazım. Bu amaçla sınav yapılacak. Bu nedenle de sınavlar doğrudan alınan eğitimle ilişkili olacak. Dolayısıyla tedirgin olunacak bir durum söz konusu değil. Kaldı ki yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz uzman öğretmenlik için yapılan sınavdan muaf olacaklar. Doktora yapmış öğretmenlerimiz de başöğretmenlik için yapılan sınavdan muaf olacaklar.

Soru: Kanun ile aslında öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapmaları da teşvik edilmiş oluyor.

Cevap: Kesinlikle. Bu da sürecin önemli bir katkısı olacaktır. Öğretmenlerimizin lisansüstü eğitimlerini tamamlamaları hem kendi kişisel gelişimleri için çok önemli hem de verecekleri eğitimin kalitesine de olumlu yansımakta. Bu nedenle OECD ülkelerinde lisansüstü eğitim yapmış öğretmen oranları oldukça yüksek. Biz de bu oranlar son derece düşük. Örneğin yüksek lisans yapmış öğretmen oranımız yaklaşık yüzde 12. OECD ortalamasının çok altında. Doktora yapmış öğretmen oranımız ise yalnızca yüzde 0,23. Son derece düşük bir oran. Dolayısıyla, bu kanunla birlikte öğretmenlerimiz lisansüstü eğitime teşvik edilmiş oluyor.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Soru: Lisansüstü eğitimde alan sınırlaması olacak mı?

Cevap: Hayır, bu hususta bir sınırlama getirilmeyecek. Öğretmenlerimizin lisansüstü eğitimlerinde disiplinlere yönelik dar kapsamlı bir yaklaşımımız yok. Tam tersine disiplinlerarası lisansüstü çalışmalar yapmalarını 21.yüzyıl becerileri açısından çok daha fazla önemsiyoruz. Dolayısıyla burada daha esnek bir yaklaşım benimsedik. İsteyen öğretmenimiz istediği alanda, merak ettiği bir konuda lisansüstü eğitimi yapabilir. Lisansüstü eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladıklarında da uzman ve başöğretmenlik sınavlarından muaf olma haklarını kullanırlar.

Soru: Kanun gerek TBMM’ye gelmeden gerekse de TBMM görüşmeleri esnasında çok tartışıldı. Geriye baktığınızda bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: İlk kez bir öğretmenlik meslek kanunu ciddi anlamda gündeme geldi. Haliyle beklenti yüksek. Yaklaşımlar, konuya bakışlar farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, tartışmaların olmasını son derece doğal ve değerli de buluyorum. Tabi, burada yapıcı eleştirilerin olması çok önemli. Çünkü yapıcı eleştiriler bir tartışma zemini oluşturuyor ve iyileştirmelere yol açabilme potansiyeli barındırıyor. Tüm tartışmalar bir yana, önemli olan artık, Türkiye’de bir öğretmenlik meslek kanunumuzun olmasıdır. Öğretmenlerimize yönelik attığımız her adımda bize öncülük eden Cumhurbaşkanımıza bu süreç içerisindeki desteklerinden dolayı şükranlarımı arz etmek istiyorum. Desteklerinden dolayı TBMM Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sürece yapıcı eleştirileri ile destek olan tüm paydaşlarımıza, geçmişten bugüne kadar böyle bir kanun fikrinin oluşmasında, hazırlanmasında katkısı olan herkese, Bakanlığımızın değerli bürokratlarına, süreç içerisinde destek olan diğer Bakanlıklarımıza ve ilgili kuruluşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma, TBMM’de destek veren tüm milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunumuzun şimdiden tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. (Milliyet)

MEB yeni kararı resmen duyurdu Türkiye tarihinde bir ilk, yüzde 120 zam...

Uzun süredir gündemde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi. Başta öğretmenler olmak üzere pek çok kişi öğretmenliği kariyer mesleği haline getirecek olan düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Bakan Özer'inde açıkladığı düzenlemenin detayların daha yakından bakalım. 

TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre; eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyerlerinde ilerlemelerinin önü açılacak. Meslek, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak. Öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi sağlanacak. Gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik basamaklarındaki görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILIYOR

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

BAŞÖĞRETMENE 2 BİN TL İLAVE MAAŞ

10 yıllık uzman öğretmenlerin de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak.

Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.