Geri Dön

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6 ilde en az lise mezunu sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı ilanı yayınlandı! En az lise ve dengi okul mezunu sürekli işçi alınacak! Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, tarama uzmanı ve yardımcısı, makinist, gemici, elektrikçi, yağcı, aşçı ile usta alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Ulaştırma Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6 ilde en az lise mezunu sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! İŞKUR üzerinden sürekli işçi alınacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 43 sürekli işçi alımı yapılacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 16 – 20 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda adaylarda aranan genel ve özle şartlar şu şekilde belirtildi:

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6 ilde en az lise mezunu sürekli işçi alacak İşte başvuru şartları

ÖZEL ŞARTLAR

1) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

2) Alınacak işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup, deneme süresinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

3) Adaylar, vardiyalı çalışacağından vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.

4) Adayların her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmaları ve görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engelinin bulunmaması gerekmektedir.

5) Sürekli İşçi Usta (Atelye) unvanına başvuracak olan adaylar, gemi ve atölyelerde bakım, onarım ve kaynak hizmetlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edileceklerdir.

6) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

7) Adayların, başvurunun son günü itibariyle aşağıda yer alan tabloda, başvuruda bulunduğu unvana ait öğrenim durumu ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşıması gerekmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6 ilde en az lise mezunu sürekli işçi alacak İşte başvuru şartları

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN