Geri Dön

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi uzman yardımcısı alacak! Giriş sınavı duyurusu yayınlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na personel alınacak! Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na alınacak personel için uzman yardımcılığı sınavı yapacak. Başvuru yapanlar arasından 160 kişi sınava çağrılacak. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Özelleştirme İdaresi personel alımı şartları!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi uzman yardımcısı alacak! Giriş sınavı duyurusu yayınlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na uzman yardımcısı alınacak. Başvuru yapacak adayların KPSS’den enaz 80 puan almış olmaları gerekiyor. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Özelleştirme İdaresi personel alımı şartları!

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda 8 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp, 19. Ağustos 2022 tarihi saat 18.00'de sona erecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Özelleştirme  İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar başvurabilecektir),

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve tabloda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak,

d) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.

SINAV NASIL OLACAK?

Yayınlanan ilanda sınav ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:

Giriş Sınavının Şekli:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümü, toplam 80 sorudan oluşan çoktan seçmeli usul ile gerçekleştirilecek olup, genel kültür ve genel yetenek ile aşağıdaki alan bilgisi konularını kapsayacaktır:

a) Ekonomi: Mikro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi Politikası, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,

b) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası, Bütçe,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), Türk Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar), ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi.

Yazılı Sınav

Giriş sınavının yazılı bölümü 10.09.2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne, yukarıdaki tabloda belirtilen KPSS puan türü ve taban puana göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katına kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip olan adayların tamamı da yazılı sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının https://www.oib.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat olarak kabul edilecektir. Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, 25.08.2022-01.09.2022 tarihleri arasında https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numaralarını girerek 100.- TL (yüz) sınav ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), ödeme yapılmasına müteakip aday işlemleri sistemi olan https://basvuru.gazi.edu.tr adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numaralarını girerek başvurular bölümündeki gerekli alanları doldurmak suretiyle sınava başvurabilecektir.

Adaylar, yukarıda belirtilen adımları, duyuruda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirebilecektir. İlgili alanları gerekli şekilde doldurulmayan formlar ile talep konusu açıkça belirtilmeyen formlar işleme alınmaz. Aday İşlemleri Sisteminde yukarıdaki adımları gerçekleştirerek kayıt oluştururken adayın kullandığı bilgisayar sisteminden ya da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM)’nin bilişim altyapısından kaynaklanabilecek herhangi bir sorunun zamanında giderilebilmesi adına yukarıda bahsedilen tüm işlemlerin son tarihten önce tamamlanması adayın yararına olacaktır. Belirtilen son tarihten itibaren başvuru kabul edilmeyecektir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığına veya GAZİÖDM’ye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

Başvuruda bulunup, yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, yazılı sınava giriş belgelerini http://gaziodm.gazi.edu.tr/ internet adresinden temin edecektir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN