Gazete Vatan Logo

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB sınavsız 4 bin 147 sözleşmeli personel alacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor. Başvurularda son günlere girildi. GSB personel alımı ilanına göre pek çok ilde büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli alınacak. Başvurular 15 Eylül’de sona erecek. Peki, GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB işçi alımı 2022 başvuru şartları ne? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte Kariyer Kapısı kamu işe alım başvuru ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB sınavsız 4 bin 147 sözleşmeli personel alacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alımı başvuruları için son günlere girildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ve 2 bin 981 temizlik personeli alacak. Başvurular 10 Eylül’de başlamıştı. Elektronik ortamda alınan başvurular 15 Eylül’de sona erecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 15 Eylül 2022 saat 17.00’ye kadar e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden online olarak yapacak.

GSB İŞÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Yayımlanan ilana göre, adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel şartları taşıması gerekiyor.

GSB personel alımı için adaylarda aranan genel şartlar

1)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Haberin Devamı

3)  Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4)  Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5)  Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

6)  Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

7)  Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

8)  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

9)  Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Özel Şartlar

1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

a) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (15 Eylül 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),

Haberin Devamı

b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

d) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak (15 Eylül 2021 tarihinden önce alınan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),

e) Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya 15’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+20=90’dan fazla, 70-15=55’den az olmaması gerekmektedir.)

Haberin Devamı

f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1)  Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

2)  Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,

3)  Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

4)  Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;

a) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu (15 Eylül 2021 ve sonrası tarihli sağlık kurulu raporu).

Haberin Devamı

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecek. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN 

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN