Geri Dön
Personel AlımıAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alacak! İlan yayınlandı! İlana göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne teknisyen, büro personeli, sağlık teknisyeni ve hemşire alınacak. Peki, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte /B sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4/B sözleşmeli personel alacak. Yayımlanan ilana göre, üniversiteye teknisyen, büro personeli, sağlık teknisyeni ve hemşire alınacak. Peki, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte /B sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecek.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecek. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Müracaatlar, 13.01.2022 – 27.01.2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında https://ilan.aybu.edu.tr web adresinden sadece online başvuru şeklinde yapılacak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Aşağıdaki belgelerin tamamı https://ilan.aybu.edu.tr adresine yüklenecektir.

  1. İş Talep Başvuru Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili form indirilip (https://aybu.edu.tr/GetFile?id=ca776aba-6c2d-41d8-959d-73ae0bec8126.xls) ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir.
  1. Beyan Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili form indirilip (https://aybu.edu.tr/GetFile?id=b98cf439-782e-4b46-9399-49711f538015.docx) ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir.
  2. Mezuniyet Belgesi: E-devletten alınan, sorgulama kodu veya karekod üzerinde silinti ve kazıntı olmayan mezuniyet belgesi.
  3. Nüfus Kayıt Örneği: E-devlet Barkotlu
  4. KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM Barkotlu Çıktı, BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
  5. Tecrübeyi Gösteren Belge: Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa; SGK, BAĞKUR, Emekli Sandığı dökümü veya İlgili Makama Belgesi
  6. Yabancı Dil Belgesi: Eğer ilanın açıklamasında dil şartı bulunuyorsa; ÖSYM’den internet üzerinden alınan sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayan belge.

BAŞVURU ŞARTLARI!

- Başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

- Tüm başvurular için 35 yaşından gün almamış olmak.

- 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak. (Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan hastanelerden alınacak rapor istenecektir.)

- Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

- KPSS sınavına girmiş olmak. BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 ve EKPSS-P1 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)

- İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 4 (dört) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.