Geri Dön
Personel AlımıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak! KPSS’den en az 60 puanla 25 ilde personel alınacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak! KPSS’den en az 60 puanla 25 ilde personel alınacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! 25 ilde 25 işaret dili tercümanı alınacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Adaylar başvurularını 6-10 Haziran'da yapabilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşaret dili tercümanı alımı başvuru şartları!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak! KPSS’den en az 60 puanla 25 ilde personel alınacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 25 işaret dili tercümanı alacak. Başvurular, 10 Haziran’da sona erecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşaret dili tercümanı alımı başvuru şartları!

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 6-10 Haziran 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilecek. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak KPSS’den en az 60 puanla 25 ilde personel alınacak

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞARET DİLİ TERCÜMANI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) Son müracaat tarihi itibariyle Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınmış işaret dili tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

Özel Şartlar

1) İşaret Dili Tercümanı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) KPSS P(3) B grubu puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak