Geri Dön
Personel AlımıAdli Tıp Kurumu, Mersin BŞB ve İstanbul Beykoz Belediyesi personel alımı yapacak! 3 Kamu kurumu 348 personel alımı ilanı yayımlandı!

Adli Tıp Kurumu, Mersin BŞB ve İstanbul Beykoz Belediyesi personel alımı yapacak! 3 Kamu kurumu 348 personel alımı ilanı yayımlandı!

3 Kamu kurumu 348 personel alımı yapacak. Adli Tıp Kurumu, Mersin BŞB ve İstanbul Beykoz Belediyesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Adli Tıp Kurumu, Mersin BŞB ve İstanbul Beykoz Belediyesi personel alımı yapacak! 3 Kamu kurumu 348 personel alımı ilanı yayımlandı!

 Adli Tıp Kurumu, Mersin BŞB ve İstanbul Beykoz Belediyesi personel alımı yapacak. Kamu kurumlarının personel alımı ilanı da yayımlandı.  

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 124 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; Ek-1'de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 15 Büro Personeli, 11 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), 25 Laborant, 6 Mühendis, 13 Biyolog, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 İnfaz ve Koruma Memuru, 15 Sağlık Teknikeri, 3 Hemşire ile 25 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 03 Nisan 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

Başvuru yeri ve şekli:

Başvurular Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru tarihleri:

Başvurular 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 03 Nisan 2022 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

Başvuruların değerlendirilmesi:

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ:

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 198 İŞÇİ ALACAK

Mersin Büyükşehir Belediyesi, şoför olarak 198 işçi alacak. Son başvuru tarihi 22 Mart 2022 olarak açıklandı.

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi, şoför olarak 198 işçi alacak.

Adli Tıp Kurumu, Mersin BŞB ve İstanbul Beykoz Belediyesi personel alımı yapacak 3 Kamu kurumu 348 personel alımı ilanı yayımlandı

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az ilkokul mezunu olmak

Eski tip E sürücüsü veya yeni tp D tipi ehliyete sahip olmak

Psikoteknik yeterlilik belgesine sahip

SRC 1 veya SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine sahip

45 yaş altı olmak

Psikolojik veya kronik rahatsızlığı bulunmamak

Ortopedik engeli bulunmamak

Sabıka kaydı bulunmamak

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

Diksiyonu düzgün olmak

Ekip çalışmasına uygun olmak

İletişim becerisi yüksek

İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYESİ 26 İŞÇİ ALACAK

İstanbul Beykoz Belediyesi 26 personel alacak. İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, kalite güvence ve tesis sorumlusu, sağlık memuru, temizlik görevlisi ve veteriner hekim alınacak.  Son başvuru tarihi 19 mart 2022 olarak açıklandı.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Adli sicil kaydı temiz olmak,

18 yaş ve üstü olmak.