Geri Dön

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı yayınlandı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan 10 kadroya atanmak ve uzman kadrosu için yetiştirilmek üzere uzman yardımcısı alınacak. Peki, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel alımı giriş sınavı ile ilgili detaylar...

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı yayınlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alacak.

Başkanlığın, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu alım için Ankara'da sözlü giriş sınavı yapılacak.

Sınavın tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylarla bunların sınava giriş yerleri "www.oib.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Adayların giriş sınavı için 7-18 Aralık'ta elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekecek. Adaylarda, 1 Ocak 2020 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma, 2019 ve 2020'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) ilanda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan alma gibi şartlar da aranacak.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Sınav başvurusu, 7-18 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (www.oib.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin, en geç sınavdan önce Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi gerekiyor.

SINAV KONULARI

Sözlü sınav;

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu adaylar için,

İdarenin görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konuların yanında, aşağıda

belirtilen konulardan yapılır:

1) Ekonomi: Mikro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi Politikası, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve

Kuruluşlar,

2) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk

Bütçe Sistemi,

3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Medeni Hukuk (Aile

ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari Şirketler ve

Kıymetli Evrak Hukuku), Türk Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi.

b) Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olan adaylar için, İdarenin görev alanı dikkate

alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konuların yanında, üniversite eğitimine ait mesleki

bilgilere ilişkin konulardan yapılır

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; sınavda başarılı olmaları şartıyla, giriş sınavı sonunda puanı en

yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, sınav duyurusunda atama yapılacağı belirtilen

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının

"www.oib.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.