Geri Dön
Memur3600 ek göstergede son durum! Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu ve belli oldu

3600 ek göstergede son durum! Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu ve belli oldu

4 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yılla beraber çalışmaları hız kazanan 3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmenler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. Bir süredir üzerinde çalışılan 3600 ek gösterge konusu memur ve emeklilerinin 2022-2023 mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmede gündeme gelmiş ve toplu sözleşmenin maddesi haline getirilmişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman Meclis’e gelecek? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen detaylar...

3600 ek göstergede son durum! Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu ve belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Hemşire, polis, din görevlisi, öğretmenin gözünü hükümetin 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarına çevrildi. 4 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalar neticesinde 3600 ek göstergenin çıkarılacağı hemen hemen kesinleşti. Cumhurbaşkanı seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3.600’e çıkarılacağını ifade etmişti.

Ayrıca, idarecilerin de emeklilik ek göstergelerinin 3.600’e çıkarılacağı açıklanmıştı. Gelinen noktada bu işin çok boyutlu ve çok kapsamlı bir çalışmayı gerektirdiği ortaya çıktığı için süreç ister istemez uzamıştı. Ancak Meclis’te kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte 3600 ek göstergenin 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe gireceği netleşti. Yeni Şafak'tan Ahmet Ünlü bugünkü köşesinde 3600 ek gösterge ile ilgili gelinen süreci kaleme aldı. İşte emekli ve memurların beklediği ek gösterge ile ilgili detaylar...

3600 ek göstergede son durum Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu ve belli oldu

3600 EK GÖSTERGENİN İPUÇLARI ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU’NDA

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’te 03.02.2022 tarihinde kabul edildi. Bu kanunun 8 ve 11’inci maddesi ile 3600 ek göstergenin detayları ile ne zaman yürürlüğe gireceğinin ipuçlarına yer verilmiştir. Yani öğretmenlere verilen 3600 ek gösterge ile diğer ödemeler 15.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu düzenlemenin 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle diğer meslek grupları için öngörülen ve taahhüt edilen 3600 ek göstergenin de 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe gireceğini söylemek kehanet olmayacaktır. Çünkü 3600 ek gösterge öğretmenlerin yanında polis, hemşire ve din görevlilerine de verilecekti. Hatta sonraki açıklamalarda kapsamın daha da genişleyeceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede daha önceki yazılarımızda 3600 ek göstergenin sadece tek bir gruba verilmesinin sorun oluşturacağını belirtmiştik. Bu yazımızda; “Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi’nin 8’inci maddesinde, 1. derece kadroda görev yapan veya emekli olan öğretmenlere 3600 ek gösterge verileceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Daha önceki yazılarımızda 3600 ek göstergenin görev maaşına ve emekli maaşına ne kadar yansıyacağını, en büyük etkinin ise öğretmenlerinin emekli maaşlarına yansıyacağını örneklerle açıklamıştık.

Yıllardır birçok meslek mensubu açısından 3600 ek gösterge gündemde olduğu için 3600 ek gösterge düzenlemesinin sadece öğretmenlere yönelik çıkarılmasının başka sıkıntılara yol açacağı için 3600 ek göstergenin müstakil bir kanunla düzenleneceğini, bu nedenle de büyük olasılıkla bu tekliften çıkarılacağını düşünüyoruz. Bu nedenle kanun hazırlama tekniği açısından birçok meslek grubunu ilgilendiren düzenlemelerin bu şekilde Meclis’e sunulması doğru değildir.” ifadesini kullanmıştık.

Nitekim kabul edilen düzenleme ile öğretmenler için 3600 ek gösterge 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bunun anlamı diğer diğer meslek grupları için de 3600 ek göstergenin 15.01.2023 tarihine kadar yürürlüğe sokulacağı ve başka detayların da kanunda yer alacağı anlamına gelmektedir. Çünkü 5510 sayılı Kanun’a tabi öğretmenler için 3600 ek göstergenin çok büyük getirisi olmayacağını daha önceki yazılarımızda örnekleriyle açıklamıştır.

3600 ek göstergede son durum Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu ve belli oldu

BAŞÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMENLİK DÜZENLEMESİ DE 2023’TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Meclis’te kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 11’inci maddesine göre başöğretmen ve uzman öğretmenlerin Eğitim, Öğretim Tazminatı’nı arttıran düzenleme de 3600 ek gösterge artışı gibi 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Getirilen düzenlemeye göre başöğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı oranı % 40’dan % 120 oranına yükseltiliyor. Bunun maaş karşılığı 2022 yılının Ocak ayı için geçerli olan maaş katsayısına göre 9500*0,235445*%80 = 1.789 TL’dir. Ancak bu tutar tavan olarak uygulanacak tutardır. Bu tutardan sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Uzman öğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı oranı % 20’den % 60 oranına yükseltiliyor. Bu artışın 2022 yılının Ocak ayı için geçerli olan maaş katsayısına göre parasal karşılığı 9500*0,235445*%40 = 894,69 TL’dir.

Hem başöğretmenler hem de uzman öğretmenler için belirlenen ilave eğitim, öğretim tazminatı oranları tavan oranlar olup bunun altında da belirlenebilecektir. Ayrıca bu düzenleme 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için katsayı artışı nedeniyle ödenecek tutar daha fazla olacaktır. Şimdiden öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

3600 ek göstergede son durum Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu ve belli oldu

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge devlet memurlarının maaş ve emekli aylığının hesaplanmasında kullanılan bir yöntemdir. Ek gösterge rakamları memurun unvanına, hizmet sınıfına ve derecesine göre farklılık gösterir ve maaşı doğrudan etkiler. Ek gösterge ne kadar yüksek olursa maaş ve emekli maaşı da aynı orantıda yüksek olmaktadır.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk yayınında 3600 ek gösterge için önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin şu ifadeleri kullandı;

"3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti.

Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.

Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti.

Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak."

3600 ek göstergede son durum Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu ve belli oldu

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

3600 ek göstergede son durum Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu ve belli oldu

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞA ETKİSİ NEDİR?

3600 ek gösterge sadece maaşları değil asıl emekli ikramiyesini ve emekli maaşlarını olumlu yönde etkileyecek; özellikle de 2008 öncesi memuriyete başlayanlar için... Şöyle ki; 3600 ek gösterge hakkı tanındığında, emeklilerin aylıkları 790 lira ile 840 lira arasında bir artış yaratacak. Ek gösterge emekli ikramiyelerine ise 17.500 lira ile 28 bin lira arasında etki edecek. Mesela, 30 yıllık bir hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 24 bin liraya yakın bir artış olacak.

En basit haliyle maaşların ve ikramiyelerin artması anlamına geliyor. Böylece öğretmenler, polisler, hemşireler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. 3600 ek gösterge, ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıyacak. Son maaş güncellemeleri ile birlikte bunun da maaşlarda 120 lira ile 140 lira arasında bir artış anlamına geliyor. 3000 ek gösterge ile çalışan bir öğretmenin maaşı 3600 ek gösterge hakkının verilmesi ile birlikte 135 lira artacak.