Geri Dön

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçiyi grev sırasında çalıştırabilir mi?

İşçiler, grev durumlarında eğer geçici iş ilişkisi kapsamında başka bir işverene tabi olarak çalışıyorlarsa grevde olmalarına rağmen çalıştırılıp çalıştırılamayacaklarını merak ederlerken, geçici iş ilişkisi kurulan işveren de grev sırasında işçiden çalışmasını talep edebilir mi öğrenmek istiyor. İşte geçici iş ilişki ve grev durumlarında işçinin durumu...

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçiyi grev sırasında çalıştırabilir mi?

İş Kanunu işverene geçici iş ilişkisi kurma hakkı vermiş ancak işçilerin haklarını da saklı tutmuştur. Peki grevdeki işçi, geçici iş ilişkisi kurduğu işverenin yanında çalışmak zorunda mıdır? İşte bu sorunun cevabı...

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ NEDİR?

İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAN İŞVEREN, GREVDEKİ İŞÇİYİ ÇALIŞITRABİLİ RMİ?

Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin, işçiyi grev sırasında çalıştırması mümkün değildir. Geçici olarak bir başka işverene devredilen işçiler, grev ve lokavt sırasında çalıştırılamaz. Ancak söz konusu işçi grev ve lokavta katılamayacak işçiler arasında yer alıyorsa grev ya da lokavt sırasında işyerinde kalabilir ve kendisine verilen görevleri yerine getirir. İşveren, işçisini grev ve lokavt süresince kendi işyerinde çalıştırmak zorundadır.