Geri Dön
Çalışan HaklarıFırat Üniversitesi en az lise mezunu 60 sözleşmeli personel alacak!

Fırat Üniversitesi en az lise mezunu 60 sözleşmeli personel alacak!

Fırat Üniversitesi KPSS’den en az 60 puanla sözleşmeli personel alacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, Fırat Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az lisans olmak üzere, önlisans ve lisans mezunu sözleşmeli personeli alacak. Peki, Fırat Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte sağlık personeli alamı başvuru şartları!

Fırat Üniversitesi en az lise mezunu 60 sözleşmeli personel alacak!

Fırat Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, Fırat Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı gerçekleştirecek. Peki, Fırat Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte sağlık personeli alamı başvuru şartları!

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacak.

Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecek.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI!

Yayınlanan ilana göre ilanda belirtilen başvuru şartları şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2-Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

3-2020 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak,

4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler