Geri Dön
Çalışan Hakları5.137 TL gerekli şartları taşıyan herkese ödeniyor, paralar PTT hesaplarına yatırılıyor, 10 ay boyunca...

5.137 TL gerekli şartları taşıyan herkese ödeniyor, paralar PTT hesaplarına yatırılıyor, 10 ay boyunca...

Milonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Temmuz ayı itibarı ile ödeme rakamı değişti. Asgari ücret zammı sonrası 5.137 TL'ye yükseldi. 30 gün içerisinde başvuruda bulunanlar alıyor. En az 6 ay ödeniyor. Çalışanların işten çıkartılmaları durumunda yeni bir iş bulana kadar hayatlarını idame etmeleri için İŞKUR tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Bu ödenekten yararlanabilmesi için çalışanların bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği alınabilmesi için son 3 yılda en az 600 gün prim ödemesinin yapılmış olması ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışılmış olması gerekiyor. Gerekli şartları taşıyanlar iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmaları durumunda işsizlik maaşı alıyor. Peki kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı alanlar sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor mu? İşte tüm çalışanları ilgilendiren konun ayrıntıları...

5.137 TL gerekli şartları taşıyan herkese ödeniyor, paralar PTT hesaplarına yatırılıyor, 10 ay boyunca...

İşsizlikle birlikte hayat pahalılığı tüm ailelerin geçimlerini daha da zorlaştırıyor. İşsizlik dönemlerinde ise işsizlik sigortasından verilen ödenekler bir nebze de olsa rahat nefes alınmasını sağlıyor. Her yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe konan ve tüm yıl boyunca geçerli olan asgari ücret bu sene 1 Temmuz tarihinden itibaren yeniden belirlenerek yaklaşık %30 oranında artırıldı. Bu artış sadece asgari ücretlileri değil işsizlik ödenekleri alanları da da ilgilendiriyor. Zira işsizlik maaşı alanların ödenekleri de artık yeni asgari ücrete göre zamlı ödenecek. Türkiye gazetesinden yeni işsizlik maaşı ile ilgili detayları yazdı. 

 

HALEN ÖDENMEKTE OLAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara belirli şartlarla halk arasında 'işsizlik maaşı' olarak bilinen işsizlik ödeneği verilmektedir. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır.

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. İşsizlik ödeneği nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilememektedir.1 OCAK-30 HAZİRAN DÖNEMİ İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ

5.137 TL gerekli şartları taşıyan herkese ödeniyor, paralar PTT hesaplarına yatırılıyor, 10 ay boyunca...

Görüldüğü üzere bu dönemde ne kadar yüksek ücretle çalışmış olursa olsun işsiz kalması halinde verilen en yüksek işsizlik maaşının tavanı aylık 3.972,82 TL ile sınırlı bulunmaktadır.

01 TEMMUZ İLE 31 ARALIK 2022 DÖNEMİ VERİLECEK ÖDENEKLER

01 Temmuz ile 31 Aralık 2022 döneminde verilecek işsizlik ödenekleri ise bu dönemde geçerli olan brüt 6 bin 471 TL üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre asgari ücret üzerinden çalışmış olanlar bu dönemde aylık 1.981,41 TL yerine yaklaşık 2.568 TL ödenecektir. Yüksek ücretle çalışmış olup işsiz kalanlara ise verilen en yüksek işsizlik maaşının tavanı aylık 3.972,82 TL’den 5.137,51 TL’ye yükselmiştir.

İşsizlik ödeneği alınan sürede hastalık sebebiyle yetkili sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alması nedeniyle SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin ödenekleri bu durumların başladığı tarih itibarıyla kesilmektedir. Bu ödeneğin bittiği tarihi izleyen gün itibarıyla işsizlik ödeneği tekrar başlatılmaktadır.

HAK KAZANMA ŞARTLARI VE ÖDENEK SÜRELERİ

İşsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için her şeyden önce kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak gerekmektedir. Ayrıca;
İş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması,

İş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.
Ödenek alınacak süreler sigortalıların kıdemlerine göre değişiklik göstermektedir. Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneğinden düşülmektedir. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 240 gün,

1.080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalıya 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir. 

5.137 TL gerekli şartları taşıyan herkese ödeniyor, paralar PTT hesaplarına yatırılıyor, 10 ay boyunca...

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular hem elektronik ortamda hem de yüz yüze yapılabiliyor. Elektronik başvuru için www.iskur.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?

İşsizlik maaşı başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik maaşı, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik maaşlarını alabilirler.

.