Gazete Vatan Logo

Adana'da sağlıkçılardan 'Beyaz Yürüyüş'; Parkinson hastası emekli doktor bir kilometre en önde yürüdü!

Adana'da çok sayıda sağlık çalışanı, 14 Mart Tıp Bayramı'nda şiddetsiz, güvenli, güvenceli, demokratik bir yaşam talebi ile 'Beyaz Yürüyüş' düzenledi. Parkinson hastalığı nedeniyle 11 yıl önce çocuk cerrahlığını bırakan Dr. Saadettin Güney (59) de Adana Tabip Odası'nın flaması ile 1 kilometre yürüyerek meslektaşlarına destek verdi.

Adana'da sağlıkçılardan 'Beyaz Yürüyüş'; Parkinson hastası emekli doktor bir kilometre en önde yürüdü!

Adana Tabip Odası öncülüğünde çok sayıda sağlık çalışanı Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Köprüsü'nde bir araya geldi. Beyaz önlüklerini giyip, toplanan grup, ellerinde döviz ve flamalarla Uğur Mumcu Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü. Parkinson hastalığı nedeniyle 11 yıl önce çocuk cerrahlığını bırakan, alanıyla ilgili çok sayıda kitap yazan Dr. Saadettin Güney de elinde Adana Tabip Odası'nın flaması ile 1 kilometre yürüyerek meslektaşlarına destek verdi.

'TEKLİFLERİMİZ MECLİS'TE GÜNDEME DAHİ ALINMADI'

Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Suntur, "Türk Tabipleri Birliği olarak son yıllarda hazırladığımız sağlıkta şiddet, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, fiili hizmet süresi zammı, öğrencilerin özlük hakları düzenlemeleri, tüm ücretlerin emekliliğe yansıması, 7600 ek gösterge, emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında iyileştirme yapılması gibi kanun tekliflerini ısrarla Meclis'teki partilere sunduk ancak ne yazık ki Meclis'te gündeme dahi alınmadı. Elbette bu torbanın içinde bütün toplumun sağlık hakkını yok sayan ve bizleri aba altından artık çıkardıkları sopalarla tehdit eden tüm maddelerin Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi için de elimizden geleni yaptık. Şimdi de 14 Mart'a giderken 14 talebimizle yeniden hatırlatıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

'VERGİDE ADALET İSTİYORUZ'

Suntur, 14 maddeden oluşan taleplerini şöyle sıraladı:

"TTB'nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekansal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu, öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. Hekimlerin/sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır. Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir. Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı, 120 gün olmalıdır. Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600'e yükseltilmelidir. Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir. Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir. Vergide adalet istiyoruz. Vergi dilimi üst sınırı yüzde 15 olmalıdır. Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir. Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir. Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır. Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır. Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır. Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir."

Haberin Devamı

Sağlık çalışanları, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Haberin Devamı