Gazete Vatan Logo

SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılaması çiftlere umut oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 40 yaşını aşmamış kadınların tüp bebek tedavisine ilişkin sağlık hizmetlerini karşılayacağını açıklaması, çocuk sahibi olmak isteyen çok sayıda çifte umut oldu. Sağlık alanındaki gelişmelerle birlikte çiftlerin birçoğu tüp bebek denemesinde çocuk sahibi olurken, tüp bebek merkezleri çiftler için birer çözüm merkezine dönüştü.

SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılaması çiftlere umut oldu!

Tüp bebek tedavisi, çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan en etkili tedavi yöntemi olarak yerini korurken, sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler, infertilite (kısırlık) sorunu yaşayan çiftlere de umut olmaya devam ediyor. Emprowered Women’s Health’in konuya dair yayımladığı veriler dünya genelinde 80 milyondan fazla çiftin kısırlıktan dolayı çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı yaşadığını ortaya koyarken, SGK’nın tüp bebek tedavisi konusunda yeni düzenlemelerini hayata geçirmesi, ülkemizde bebek sahibi olmak isteyen yüz binlerce çifte hem umut hem de çözüm oldu.

SGK TÜP BEBEK KARŞILAMA ŞARTLARI NE?

SGK’nın, normal yollarla veya diğer tedavi yöntemleriyle çocuk sahibi olamayan sigortalıların tüp bebek tedavisine ilişkin birtakım düzenlemelere gittiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, 11 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki düzenlemelerle birlikte, evli olup çocuk sahibi olmayan ve genel sağlık sigortası bulunanların, üç deneme ile sınırlı olmak üzere tüp bebek tedavisinin SGK tarafından karışlandığını belirtti.

Haberin Devamı

SGK TÜP BEBEK YAŞ SINIRI NE?

Düzenlemeye göre; kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerektiğinin altını çizen Dr. Keskin, konuya ilişkin şunları söyledi: “SGK’nın yeni düzenlemelerine göre tüp bebek tedavisinin karşılanabilmesi için kadının 39 yaşından küçük olması şartı değiştirildi. Kadınların yaş sınırı bir yıl uzatıldı. Bu düzenleme, çocuk sahibi olamayan çiftlerin tüp bebek merkezlerine olan ilgisini artırdı.”

TÜP BEBEK TEDAVİLERİNİN BAŞARI ŞANSI NEDİR?

Tüp bebek tedavisinde hedeflenen asıl amacın ilk seferde gebeliği yakalamak olduğunu fakat gebeliğin her kadında ilk tedavide mümkün olmadığını belirten Keskin, “Tüp bebek başarı oranları son 10 yılda önemli ölçüde yüzde 43, ikincisinde ise %16 artarken, bu oran 35 yaşa gelindiğinde ilk döngüde %40, ikincide ise yüzde 54’e ulaştı. Rakamlardan görüldüğü üzere tedaviye devam edildiğinde yani yeni tüp bebek denemeleriyle gebelik şansı göreceli artarak devam ediyor” dedi.

Haberin Devamı

ÜÇ TÜP BEBEK DENEMESİNDEN SONRA ÇİFTLERİN YÜZDE 80’İ GEBE KALABİLİYOR

Dünya genelindeki kliniklerin her yıl 2,5 milyondan fazla tüp bebek tedavisi uyguladığı ve yarım milyondan fazlasının başarıyla sonuçlandığını aktaran Dr. Murat Keskin, “Gerek dünyada gerekse ülkemizdeki çiftlerde uyguladığımız tüp bebek tedavilerinde olumlu bir sonuca ulaşmak için birkaç döngü denemesi gerçekleştirmek gerekebiliyor. SGK’nın yeni düzenlemesi de evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olunup olunmadığına bakılmaksızın mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan sigortalıların, 3 denemeye kadar tüp bebek tedavisi giderlerini karşılıyor. Üstelik çiftlerin, birlikte evlat edinmiş olmaları da tüp bebek tedavisinin karşılanmasına engel teşkil etmiyor. Nitekim üç tüp bebek denemesi sonrasında çiftlerin yüzde 80’i de bu tedavi yöntemiyle gebe kalabiliyor” ifadelerini kullandı.