Okullarda artık Atatürk köşesi şart değil

10 Mart 2008 Pazartesi - 1:38 | Son Güncelleme : 10 03 2008 - 1:38

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Atatürk köşesi şartı kaldırıldı


ANKARA - Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda geçen yıl yapılan değişikliklere paralel olarak hazırlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanundaki değişikliklere uyum amacıyla yapılan yönetmelik değişikliği ile 1985 yılında yürürlüğe giren yönetmelik yürürlükten kaldırılmış oldu. 14 Şubat 2007’de yürürlüğe giren kanunda bir yıl içinde çıkarılması gereken yönetmelikler arasında sayılan yönetmeliğin, kanunun öngördüğü süre geçtikten sonra yürürlüğe girmesi dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikteki bazı hükümler şöyle:

ATATÜRK KÖŞESİ: Eski yönetmelikteki “Sosyal Tesis ve Teçhizat” bölümü ile bu bölümde düzenlenen özel eğitim kurumları ve özel okullarda Atatürk köşesinin oluşturulması zorunluluğu yeni yönetmelikte yer almadı.

KARMA EĞİTİM: Eski yönetmelikte özel okul ve eğitim kurumlarında “karma eğitim” yapılacağına ilişkin kural da yeni yönetmelikte yer almadı. Yeni yönetmelikte, özel okul ve eğitim kurumlarındaki eğitim ve yönetimin “Millî Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütüleceği” belirtildi ancak karma eğitime ilişkin eski yönetmelikteki özel vurgu yeni yönetmelikte yer almadı.

ADLİ SİCİL BELGESİ: Eski yönetmelikteki özel okul ve eğitim kurumu yöneticilerinin yüz kızartıcı suç işlememiş olması ve 6 aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmamış olması şartları korundu. Ancak eski yönetmelikte bunun için savcılıktan belge getirilmesi şartı varken yeni yönetmelikte “yazılı beyan” verilmesi yeterli görüldü.

AHLAKEN KÖTÜ ŞÖHRET: Eski yönetmelikte özel okul ve eğitim kurumu kurucusu olmak için aranan “Ahlâken kötü bir şöhrete sahip bulunmama” şartı kaldırıldı.

KILIK KIYAFET: Yeni yönetmelikte kılık kıyafet konusu da özel olarak düzenlendi. İlgili maddede “Özel öğretim kurumlarındaki eğitim personeli, diğer personel, öğrenci ve kursiyerlerin kılık-kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerindeki öğrencilerin forma ve benzeri tek tip kıyafet giymeleri zorunlu değildir” denildi. İlgili mevzuat hükümlerine atıf yapılmasıyla kılık kıyafete ilişkin yapılacak değişikliklerin doğrudan bu kurumlarda uygulanması amaçlandı.

AZINLIK OKULLARI: Yeni yönetmelikte önceki yönetmelikteki gibi, azınlık okullarında bir Türk müdür yardımcısının görevlendirilmesi zorunluluğu devam etti.

Eski yönetmelikteki “Lozan Andlaşmasına göre açılan okullar” tanımı yerine yeni yönetmelikte bu okullar “Azınlık okulları” olarak nitelendi. Yönetmelikte Azınlık okullarının tanımı da şöyle yapıldı: “Rum, Ermeni ve Musevî azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okulları.”

Eski yönetmelikteki gibi azınlık okullarındaki bazı hükümlerin uygulanması için “ilgili ülkelerdeki mütekabil mevzuat ve uygulamaların” dikkate alınması gerektiği hükmü korundu.

BAR, MEYHANE KRİTERLERİ: Yönetmeliğe göre meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi kamuya açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler, okul açılacak binalardan kapıdan kapıya en az yüz metre mesafede olacak. Özel eğitim ve rehabilitasyon okulları ile diğer özel öğretim kurumlarının açılacağı binalarda ise bu tür işyerleri aynı binada yer alamayacak.

EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDİR: Yeni yönetmelikte, öncekinde belirtilmeyen “Özel öğretim kurumlarında öğretim dili Türkçedir” hükmü konuldu. Eğitim dilinin Türkçe olmasına kuralı yabancı uyruklu çocukların devam ettiği milletlerarası okullarda uygulanmayacak.

ETİKETLER

0