Kurban keserken nasıl niyet edilir? Hangi dualar okunur? Kurban kesme duası!

18 Temmuz 2021 Pazar - 15:04 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 15:05

Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ifade eder. Kurban ibadeti Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı için yapılır. Kurban keserken bazı önemli husulara dikkat etmek gerekiyor. Bunların başında niye ve kurban keserken edilen dualar geliyor. Peki, Kurban keserken nasıl niyet edilir? Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban kesme duası Türkçe ve Arapça okunuşu...


Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Kurban ibadetini yerine geitrmek isteyenler de "Kurban keserken nasıl niyet edilir? " sorusunu araştırıyor. Peki, Kurban keserken nasıl niyet edilir? Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban kesme duası Türkçe ve Arapça okunuşu...
 
 
KURBAN KESERKEN NASIL NİYET EDİLİR?
 
Diyanet bilgisine göre, kurban kesiminde hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir.
 
KURBAN KESERKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?
 
İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir.
 
Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).
 
Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):
 
"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim." (En’âm, 6/162-163)
 
"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim." (En’âm, 6/79)
 
KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 
 
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 
- Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
 
- Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
 
- Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
 
- Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
 
- Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.