Geri Dön

Türk geleneğiymiş!

Yılbaşı’, ‘çam’ ve ‘noel’ ile ilgili yeni bir iddia

Batı kültürünün bir parçası olarak kabul edilen ‘yılbaşı’, ‘çam’ ve ‘noel’ ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, noel ve yılbaşı gibi kutlamalarının Orta Asya’daki eski Türklere ait bir gelenek olduğunu söyleyerek, çam süslemenin de yine aynı döneme ait bir gelenek olduğunu öne sürdü.

SÜMEROLOG Muazzez İlmiye Çığ, müslüman Türkler arasında yıllardır ‘kutlansın mı, kutlanmasın mı’ tartışmalarının yaşandığı Noel Bayramı’nın çok eski Türkler’de “Yeniden Doğuş-Çam Bayramı” olarak kutlandığını ve yılbaşının Türk geleneği olduğunu söyledi. 98 yaşındaki ünlü Sümerolog, Noel’in geçmişteki adının ‘Nargudan’ olduğunu belirerek, şunları söyledi: “Türklerin tek tanrılı dinlere girmesinden önceki inançlarına göre, yerin göbeği sayılan yeryüzünün tam ortasında bir ‘Akçam Ağacı’ bulunuyor. Bu ağacın tepesi de gökyüzünde oturan tanrı Ülgen’in sarayına kadar uzuyor ve buna ‘hayat ağacı’ deniyor. Ülgen, insanların koruyucusu; sakallı ve kaftan giymiş olarak sarayında oturuyor ve geceyi, gündüzü, güneşi yönetiyor.Türklerde güneş çok önemli. İnançlarına göre,gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı 22 Aralık’ta gece, gündüzle savaşıyor. Uzun bir savaştan sonra da gün, geceyi yenerek zafer kazanıyor. Bu, güneşin yeniden doğuşu; bir ‘yeni doğum’ olarak algılanıyor. Türkler bu bayrama ‘Nardugan’ diyor. Nar; güneş, tugan ise ‘doğan’ anlamına geliyor. Türkler, güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu, büyük şenliklerle ‘Akçam Ağacı’ altında kutluyorlar.”

- HUNLAR AVRUPA’YA TAŞIYOR: Batıda Noel, ülkemizde ise ‘yılbaşı’ olarak kutlanan ve eski Türkler’de Nargudan olarak bilinen bayramın Hun akınıyla Avrupa’ya taşındığını belirten Çığ, Nargudan’da yapılan ritüelleri şöyle anlattı: “Nargudan Bayramı, Hunlar’ın Avrupa’ya gelişlerinden sonra yayılmaya başlıyor. Hristiyanlıkla birlikte Nargudan törenini İsa’nın doğumuyla ilişkilendirip Noel adıyla kutlamaya başlıyorlar. Aslında tamamen Hun Türkleri’nden alıntı yapıyorlar. Nargudan güneşin doğuşunu simgeleyen bir bayram.”

- İZNİK’TE NOEL OLARAK DEĞİŞTİ: “İmparator Kostantin zamanında 324-337’te İznik’te toplanan konsülde, 22 Aralık’ta güneşin doğumu için yapılan ‘bayram’ İsa’nın doğumu olarak 24 Aralık’a alınıyor ve buna da “Noel Bayramı” deniyor. Batı kilisesi ise 25 Aralık’ta kutluyor Noel’i. Çam süslemeleri ise ilk olarak 1605’te Almanya’da görülüyor ve orada diğer Hrıstiyan ülkelere geçiyor. Batı dünyası en büyük bayramını göçebe ve ilkel olarak tanımladığı Türkler’den yürütüyor aslında.”

ÇIĞ’IN İDDİASINA DESTEK!

‘Evet Noel Türk bayramıdır’

- Bilim Araştırmacı Haluk Tarcan: “İslam öncesinde Türkler, en uzun gece olan 21 Aralık’ta çam ağacı altında toplu yemek yiyor ve merasim sonunda çam ağacını yakıyorlardı. Altay Dağları eteklerinde yaşayan küçük gruplar ve Türk köylerinde bu gelenekler devam ediyor. Avrupalılar, son yıllarda kendilerine özgü bir kültü kökü yaratmak için Asya’da araştımalar yapıyorlar. Noel kutlamalaları Anadolu’da Hristiyanlığı yaymak isteyen Aziz Saint Poul tarafından M.S 60 senelerinde bizim coğrafyamıza taşınıyor. Noel, Avrupalılar tarafından uydurulmuş ve Türkler’den çalınmıştır.”

‘Bu konuda net bir şey diyemem’

- Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Herkes kendine göre bir kutlama tercih ediyor. Kutlamalar kültürler arası farklar gösterebilir. Folklörik tarihle ilgilenmiyorum. Türk tarihçileri de foklörik tarihle ilgilenmezler. Türk tarihinde defalarca takvim değiştirmişiz. Çam ağacı meselesi Orta Asya’da ne kadar yaygın bilmiyorum. Noel’in eski Türkler’den Avrupa’ya geçip, geçmediği için net bir şey diyemem. Ancak kimden geçmiş olursa olsun bir önemi olduğunu düşünmüyorum.”