Gazete Vatan Logo

Kadının beyanı esastır değişti mi? Kadının kanıtı esastır ne demek, 6284 sayılı kanun nedir?

Kadınların şiddete uğramasını önleyici tedbirler kapsamında 2012 yılında çıkartılan 6284 No'lu kanundaki 'kadının beyanı esastır' ibaresinin değişip değişmediği sorgulanmaya başlandı. Peki, Kadının beyanı esastır değişti mi? 6284 kadının beyanı esastır maddesi kalktı mı, kadının kanıtı esastır ne demek?

Kadının beyanı esastır değişti mi? Kadının kanıtı esastır ne demek, 6284 sayılı kanun nedir?

25 Kasım 2023 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan bir genelge ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konusu gündeme geldi. Genelgenin yayınlanmasının ardından sosyal medyada, 6284 sayılı kanunda bulunan ve kamuoyunda "kadının beyanı esastır" olarak bilinen maddenin "kadının kanıtı esastır" olarak değiştiği iddiaları ortaya çıktı. Peki, Kadının beyanı esastır (6284) değişti mi, kadının kanıtı esastır ne demek, kadının beyanı esastır nedir?

KADININ BEYANI ESASTIR (6284 SAYILI KANUN) DEĞİŞTİ Mİ?

Genelgede öne çıkan altıncı madde, kadına yönelik şiddetle mücadelede kanıta dayalı politikaların geliştirilmesi ve uluslararası standartlarda istatistik üretilmesi amacıyla nüfus temelli saha araştırmalarının yapılacağına vurgu yapmaktadır. Ancak, "Kadının beyanı esastır" ilkesinin "kadının kanıtı esastır" olarak değiştiği iddiası, genelgedeki bu madde ile ilişkilendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"da herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ayrıca, kanunlar ile genelgeler arasındaki hiyerarşi gözetildiğinde, kanunlar genelgelerden üstündür. Bu bağlamda, genelgeyle kanunda bir değişiklik yapılması mümkün değildir.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir açıklama yaparak 6284 sayılı kanunda herhangi bir değişiklik yapılmadığını net bir şekilde belirtmiştir. Bu bağlamda, genelgedeki maddenin iddialara temel teşkil etmediği anlaşılmaktadır.

KADININ BEYANI ESASTIR NE DEMEK?

"Kadının beyanı esastır", cinsel suç ve cinsel şiddet vakalarında delil yetersizliği durumunda kadının ve çocuğun beyanının esas olduğunun kabul edilerek soruşturmanın başlatılması ve bazı durumlarda ifadenin delil olarak kabul edilmesine dair ilkedir.