Geri Dön

‘İçme suyu ücretsiz, okullar temiz olsun’

ERG’nin eğitimin acil ihtiyaçlarını belirlediği çalışmada, ikili eğitimin sonlanması istendi. Ayrıca okullara ücretsiz içme suyu verilmesi ve tuvaletlerin daha temiz olması isteniyor

‘İçme suyu ücretsiz, okullar temiz olsun’

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) seçime giren siyasi partilere yönelik eğitimin sorunlarını masaya yatırdığı bir rapor hazırladı. ERG’nin tüm çalışmalarının süzgeçten geçirilmesiyle hazırlanan ‘Seçimler ve Eğitim’ başlıklı raporda tüm partilerin ortak eğitim hedefleri için siyasi uzlaşı sağlamasının hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Okul öncesi eğitim

ERG’nin çalışmasına göre ilk hedef eğitimde güven ortamının oluşturulması oldu. Eğitimde devamlı sistem değişikliğiyle gelen istikrarsızlığa son verilmesi gerektiği belirtildi. Öğrenme uçurumunun kapanması ve tüm çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi için 1 yıl okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olması istendi. Okullarda ücretsiz içme suyu sağlanması ve okulların kaynaklarını kendi ihtiyaçları için doğrudan kullanabilmesini sağlayan mali sistemin genişletilmesi önerildi. Ayrıca daha temiz okullar için okullara yeterli kaynak ve personel sağlanması ve bu konuda belediyelerle işbirliğinin güçlendirilmesi önerildi. ERG ve TEGV tarafından 2014’de 25 ilde yapılan ‘Çocukların Gözünden Okulda Yaşam’ araştırmasına katılan her 10 çocuktan 6’sı da tuvaletlerin yeterince temiz olmadığını belirtmişti.

İkili eğitime son

Eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik olarak ikili öğretimin sonlanması hedefine bağlı kalıp tüm okullarda tam gün eğitime geçilmesi istendi. MEB verilerine göre 2019 sonuna kadar ikili öğretimin kaldırılması için Türkiye genelinde 58 bin 762 ek dersliğe ihtiyaç var. Şu anda 45 bin 306 dersliğin yapımı sürüyor. 2017-18 eğitim döneminde ilköğretim okullarının yüzde 43’ü, ortaöğretim okullarının ise yüzde 7.36’sı ikili öğretim uyguladı.