Geri Dön
GündemÇok çalışan polise dava açma hakkı

Çok çalışan polise dava açma hakkı

Kamu Denetçiliği Kurumu haftada 40 saatten fazla çalışan polisler için tavsiye kararı aldı

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun önceki gün yayınladığı raporla 240 bin polisin çalışma şartlarıyla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Nisan 2013'te bir grup polis memuru haftada 40 saatten fazla çalıştıklarını, mesai ücreti alamadıklarını, psikoloji ve aile hayatlarının bozulduğunu belirterek polislerin özlük haklarının düzeltilmesi konusunda tavsiye karar verilmesini istedi. Şikayet üzerine incleme raporu hazırlandı. Polislerin haklı bulunduğu rapor Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu'nun imzasıyla Başbakanlık, İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yollandı.

Otuz günü var

Yasa gereği kararın tebliğ edildiği kurumlar tavsiye edilen çözümün uygulanabilir nitelikte görülmediğini beyan ettikleri takdirde 30 gün içinde bunun gerekçesini Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirmek zorunda. Bu tavsiye kararının ardından gerekli işlem yapılmaz ve eylemde bulunulmaz ise otuz gün içinde dava açma süreci başlıyor. Kararda şikayetçi polislerin tavsiye kararına istinaden idareye yapacakları başvuruların reddi halinde ise Ankara İdare Mahkemesi'ne yargı yoluna gidilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor.

Raporda yer alan saptamalardan bazıları şöyle: “Polis haftalık 40 saatlik çalışma süresini aşıyor. En yüksek çalışma saati 59 saat ile Hakkâri’de. Mesai ücretlendirmesinde hakkiniyet dikkate alınmıyor. Son 5 yılda 157 polis intihar etti, 2 bin 323 polisin de ruh hastalıkları nedeniyle tedavi gördü.”