Geri Dön
EkonomiYüzde 5 indirim yapılıyor! Detaylar tek tek açıklandı! Vergi indirimi...

Yüzde 5 indirim yapılıyor! Detaylar tek tek açıklandı! Vergi indirimi...

Vergi ödeyen milyonları ilgilendiriyor. Vergi mükelleflerine belirli hâllerde ödenmesi gereken vergiden indirim imkânı bulunmaktadır. Vergi indirimiyle ilgili detaylar tek tek açıklandı. %5 vergi indiriminden yararlanmak için uygulama kapsamında bulunan mükelleflerin; indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması, belirtilen süre içerisinde kesinleşmiş olması şartıyla vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması ile İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, bu kapsamdaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması, ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer'i alacaklar dâhil) 1000 TL'nin üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekiyor. İşte vergi indirimiyle ilgili tüm detaylar...

Yüzde 5 indirim yapılıyor! Detaylar tek tek açıklandı! Vergi indirimi...

Türkiye gazetesinden İsa Karakaş vergi indirimiyle ilgili tüm detayları köşesine yazdı. İşte vergi ödeyen ve indirimden yararlanmak isteyen vatandaşları bilmesi gereken detaylar...

Karakaş'ın ilgili yazısı şu şekilde:

Vergi mükelleflerine belirli hâllerde ödenmesi gereken vergiden indirim imkânı bulunmaktadır. Bu uygulama 3 yılı aşkın süreden beri yürürlükte bulunmasına rağmen gazetemize gelen suallerden hâlen birçok mükellefin bu avantajlı indirimden haberdar olmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer yandan 14/10/2021 tarihli Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, Gelir Vergisi Kanunu'nda "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" uygulaması hakkında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler 01/01/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine uygulanmak üzere 26/10/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Okuyucularımızın sualleriyle merak ettiği hususlar en son yapılan değişiklikler çerçevesinde maliyeye verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkânına ilişkin esaslar bu yazımızda irdelenmiştir...

VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANACAKLAR

01/01/2022 tarihinden itibaren %5 vergi indiriminden yararlanmak artık daha kolay hâle gelmiştir. Gerekli şartları taşımaları kaydıyla vergi indiriminden; Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri, Kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilmektedir. Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları ise bu uygulamadan faydalanamamaktadır.

GEREKEN ŞARTLAR

%5 vergi indiriminden yararlanmak için uygulama kapsamında bulunan mükelleflerin;
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması, Belirtilen süre içerisinde kesinleşmiş olması şartıyla vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması ile İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, bu kapsamdaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması, ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer'i alacaklar dâhil) 1000 TL'nin üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, Gerekmektedir... Vergi indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 takvim yılında Vergi Usul Kanunu'nda yer alan (Kaçakçılık suçları ve cezalar) sayılan fiilleri işlediği tespit edilenlerin bu indirimden yararlanamayacaklarının altını çizelim.

İNDİRİME İLİŞKİN ÖNEM ARZ EDEN DİĞER HUSUSLAR

Vergi indiriminden yararlanabilmek için sadece gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin değil, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden bütün vergilerin de vergi indiriminin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihte ödenmiş olması gerekmektedir.

Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 01/01/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 2.000.000 TL’den fazla olamamaktadır.

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda ise kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilmektedir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ret ve iade edilmeyecektir.

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.