Geri Dön
EkonomiYüz binlere güzel haber! Parayı geri alma hakkı

Yüz binlere güzel haber! Parayı geri alma hakkı

Yüz binlerce çiftçiye güzel haber! Son dönemde tarım sektörü girdilerinde yaşanan yüksek fiyat artışlarının maliyetlere de yansıdığını söyleyen yeminli mali müşavir İlyas Emre Yayla, “Yapılan son düzenleme ile Gelir Vergisi Kanuna mükerrer 20/C maddesi eklenmiş ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir. Buna göre; artık destek ödemeleri vergiden istisna olduğu için gelir vergisi mükellefleri tarafından bu gelirler beyan edilmeyeceği gibi pek tabii ki bu kişilere kamu kurum kuruluşlarından yapılacak olan ödemelerde yüzde 4’lük vergi stopajı yapılmayacaktır, Buna göre; bundan sonra gelir vergisi mükellefi çiftçilere yapılacak ödemelerden herhangi bir vergi stopajı yapılmayacağı gibi şimdiye kadar yapılan vergi ödemeleri de çiftçilere faizi ile iade edilecektir” dedi.

Yüz binlere güzel haber! Parayı geri alma hakkı

Tarım sektörünün stratejik önemi nedeni ile her zaman kontrol altında tutulması ve desteklenmesi gerektiğini söyleyen Yayla, “Bu kapsamda yaklaşık 3 milyon çiftçiyi ilgilendiren bir düzenleme 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmış ve gelir vergisi mükellefi çiftçilerin destek gelirleri vergiden istisna tutulmuş ek olarak da geçmişte alınan vergilerin iadesi ile de ayrı bir destek verilmek istenmiştir. Buna göre; bundan sonra gelir vergisi mükellefi çiftçilere yapılacak ödemelerden herhangi bir vergi stopajı yapılmayacağı gibi şimdiye kadar yapılan vergi ödemeleri de çiftçilere faizi ile iade edilecektir” dedi.

TARIMSAL DESTEKLERDEN VERGİ ALINIYORDU

Kanun yayımından önceki uygulamanın oldukça tartışmalı olduğunu vurgulayan Yayla, “Çiftçileri yani üretimi desteklemek için verilen tarımsal desteklerin vergi kapsamında olduğu düşünülüyor ve bu tutarlar üzerinden önce verilen desteğin yüzde 4’ü kadar stopaj ile vergi alınıyor daha sonra da çiftçinin mükellefiyet durumuna göre beyanı ile de ek gelir/kurumlar vergisi alınıyordu. Dolayısıyla, devlet bir yandan üreticiyi desteklerken diğer yandan daha ilk başta ödeme yaparken destek tutarından stopaj kesmekte daha sonra da beyan yolu ile yine vergileyerek toplamda verilen desteğin yaklaşık yüzde 20’sini vergi yolu ile geri almaktaydı. Bu durum da desteklerin yeteri kadar çiftçiler tarafından hissedilmesini engellemekteydi” diye konuştu.

Yüz binlere güzel haber Parayı geri alma hakkı

GELİR VERGİSİ İSTİSNASI GELDİ

Yayla konuya ilişkin açıklamasının devamında, “Yapılan son düzenleme ile Gelir Vergisi Kanuna mükerrer 20/C maddesi eklenmiş ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir. Buna göre; artık destek ödemeleri vergiden istisna olduğu için gelir vergisi mükellefleri tarafından bu gelirler beyan edilmeyeceği gibi pek tabii ki bu kişilere kamu kurum kuruluşlarından yapılacak olan ödemelerde yüzde 4’lük vergi stopajı yapılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yayla, “Bu noktada, istisnanın sadece Gelir Vergisi mükelleflerine getirildiğini vurgulamak gerekmektedir. İstisna uygulaması verilen destekleri daha da amacına uygun hale getirmekle birlikte sadece gelir vergisi mükelleflerine bu istisnanın getirilmesi; Kurumlar Vergisi mükellefi çiftçiler ile Gelir Vergisi mükellefi çiftçiler arasında bir farklılığa yol açacaktır” dedi.

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ ÇİFTÇİLERE KESİLEN VERGİLERİN İADESİ YAPILACAKTIR

“Yine 7338 Sayılı Kanun ile Tarımsal Destek Ödemeleri üzerinden geçmişte yapılan vergi kesintilerinin de iadesi yapılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır” diyen Yayla, “Düzenlemeye göre; kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden yüzde 4 oranında kesilerek tahsil edilen gelir vergilerinin, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve iade edilmesi hükme bağlanmıştır” dedi.

KİMLER VERGİ İADESİ ALABİLECEK

Sadece Gelir Vergisi Mükellefi Çiftçilere almış olduğu tarımsal destekler üzerinden yapılan stopajların iade edileceğini hatırlatan Yayla, “Kurumlar Vergisi mükellefleri iade alamayacağı gibi Gelir Vergisi mükelleflerinden de bu destekler kapsamında beyan yolu ile ek bir ödeme yapanların olması durumunda da bu mükelleflere de bu ek vergi ödemesi iade alınamayacaktır. Ayrıca; dönem olarak iade alınabilecek vergi 1/1/2016 tarihi ve sonrasında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisiyle sınırlı bulunmaktadır. 1/1/2016 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemeleri üzerinden stopaj suretiyle ödenmiş bulunan gelir vergileri yönünden geçici madde hükmünden faydalanılması mümkün değildir” dedi.

Yayla dilekçe ile başvurulabileceğini belirterek, “Gelir vergisi mükellefi Çiftçilerin kendisi veya vekillerinin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairesine (bağlı vergi dairesi statüsündeki mal müdürlükleri dâhil) dilekçe ile başvurmaları üzerine kendilerinden önceden stopaj yolu ile kesilen vergi faizi ile red ve iade edilecektir. Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi mükellef tarafından serbestçe belirlenecektir. Ayrıca mükellefler dilekçelerini elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verebilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da verebileceklerdir” diye konuştu.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler